Za delodajalce

Na Visoki šoli za trajnostni razvoj se zavedamo pomembnosti sodelovanja z gospodarstvom in lokalnim okoljem, zato aktivno spodbujamo povezovanje med izobraževalno institucijo in podjetji na različnih področjih.

 

Prednosti sodelovanja:

 • Dostop do talentiranih študentov
  Sodelovanje vam omogoča dostop do izobraženih in motiviranih študentov, ki so potencialni zaposleni v vašem podjetju.
 • Inovativne rešitve
  Študenti lahko v okviru projektnih ali diplomskih nalog raziskujejo teme, ki so relevantne za vaše podjetje in vam pomagajo pri iskanju inovativnih rešitev.
 • Praktično usposabljanje
  Študenti lahko v okviru prakse v vašem podjetju pridobijo dragocene izkušnje in znanje, ki so pomembna za delo na vašem področju.
 • Razvoj kadrov
  Izkoristite priložnost za sodelovanje pri oblikovanju študijskih programov in vplivajte na znanje in spretnosti, ki jih bodo študenti pridobili med študijem.

 

Načini povezovanja:

 • Naročilo raziskave
  Podjetja lahko naročijo raziskavo, ki jo študenti izvedejo kot projektno ali diplomsko nalogo.
 • Praksa študentov
  Študenti lahko opravljajo prakso v podjetjih, kjer pridobijo dragocene izkušnje in znanje.
 • Predavanja in delavnice
  Strokovnjaki iz podjetij lahko predavajo na šoli in sodelujejo pri delavnicah za študente.
 • Mentorstvo
  Strokovnjaki iz podjetij lahko mentorirajo študentom in jim pomagajo pri razvoju kariere.
 • Skupni projekti
  Podjetja in šola lahko sodelujejo pri skupnih projektih, ki so koristni za obe strani.

 

Vabljeni k sodelovanju

Prepričani smo, da lahko s sodelovanjem med izobraževalno institucijo in gospodarstvom dosežemo vzajemno sodelovanje, ki bo koristno vsem vključenim.

 

Kontakt in informacije

contacts/BB-PORT-078-copy-2
Kaja Kramar
TU
Tjaša Urankar Dornik
Urška Dimnik
Urška Dimnik

Zaupajo nam