temeljna-kvalifikacija-koda-95/Avtorsko-pravo

Pridobitev kode 95

Kaj je koda 95?

Koda 95 je oznaka za temeljno kvalifikacijo poklicnih voznikov in je obvezna za vse voznike, ki opravljajo javni prevoz potnikov z vozili nad 9 sedežev, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorije D1, D1E, D ali DE in javni prevoz blaga z vozili nad 3,500 kg največje dovoljene mase, za katere se zahteva vozniško dovoljenje kategorije C1, C1E, C ali CE.

Program

Temeljna kvalifikacija (koda 95) za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je bila ukinjena z 10. 9. 2008 za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov in z 10. 9. 2009 za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg. 

Če si pred tem datumom opravljal delo poklicnega voznika in kode 95 nimaš vpisane v vozniško dovoljenje, preveri ali se ti temeljna kvalifikacija lahko prizna.

PREVERI, KOMU SE TEMELJNA KVALIFIKACIJA (KODA 95) PRIZNA?

Vsebine, način in postopek pridobitve temeljne kvalifikacije določa Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu. Na teoretičnem izpitu mora kandidat pokazati znanje, predpisano v izpitnem katalogu.                                     

 

Priprava na izpit

1.Predavanja

Pred izpitom se udeležiš predavanj, na katerih strokovnjaki z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami sistematično razložijo celotno snov in ti pomagajo, da se čim bolje pripraviš na izpit.

 

2. Spletna učilnica (samostojno učenje in ponavljanje)

V spletni učilnici si lahko ogledaš posnetke vseh predavanj – kadarkoli in tolikokrat, kot želiš. Spletno predavanje je razdeljeno na več krajših enot, ki so sistematično strukturirane in omogočajo pregledno obravnavo snovi.

 

3. Gradivo

Prejel boš skripto tako v fizični kot elektronski obliki in primere najpogostejših vprašanji, ki se pojavljajo na izpitu.

 

Izpit

1.    Teoretični preskus znanja:
Traja 4 ure in obsega vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov in iz vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor ter študije primerov.
 

2.    Praktični preskus znanja:
Traja 2 uri (120 min) in obsega preskus vožnje za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov in praktični preskus znanj in ciljev, predpisanih z izpitnim katalogom.

Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem  izpitu pred komisijo, ki jo imenuje Ministrstvo, prejmeš spričevalo, na podlagi katerega na upravni enoti vložiš pisno vlogo za vpis temeljne kvalifikacije (kode 95) v vozniško dovoljenje. 

Veljavnost Kode je 5 let in se podaljšuje na osnovi opravljenih rednih usposabljanj v obsegu 35 ur, vsako leto 7 ur po predpisanem programu. 

 

Pravna podlaga:

Pogosta vprašanja

Kot tuji državljan v Sloveniji lahko pridobiš Kodo 95. Predložiti moraš:

 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • vozniško dovoljenje oz. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu (vsaj za C1 kategorijo - za prevoz tovora ter vsaj D1 kategorijo za prevoz potnikov).

Državljani tretjih držav morate imeti poleg tega tudi:

 • dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali
 • osebno izkaznico za tujce ali
 • pogodbo o zaposlitvi od delodajalca v Sloveniji ali
 • potrdilo o dovoljenju za prebivanje (stalno ali začasno) ali
 • dovoljenje na podlagi sporazuma med Republiko Slovenijo in tretjo državo o zaposlovanju državljanov tretjih držav v Republiki Sloveniji ali
 • dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenskega državljana.

Usposabljanja za pridobitev kode 95 izvajamo okvirno 4x letno. Termini usposabljanj so na voljo preko spodnjega gumba.

PREVERI TERMINE

Pridobitev kode 95 lahko opraviš preden začneš s postopkom pridobitve C kategorije, vendar lahko Kodo 95 v vozniško dovoljenje vpišeš šele po uspešno pridobljenem izpitu za C kategorijo.

Temeljno kvalifikacijo - kodo 95 potrebujejo:

 • Vozniki, ki so državljani držav članic Evropske skupnosti, in vozniki, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici ali zanj delajo (vozniki) in ki opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo:
 • Vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1 + E, C ali C + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 237, z dne 24. 8. 1991, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 91/439/EGS), ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno;
 • Vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1, D1 + E, D ali D + E, kakor določa Direktiva Sveta 91/439/EGS, ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno.

Temeljna kvalifikacija - koda 95 se prizna voznikom, ki so:

 • pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) voznik/voznica v cestnem prometu do 10. 9. 2008 za voznike avtobusov in do 10. 9. 2009 za voznike C in E kategorije (za dokazilo šteje certifikat NPK voznik).
 • vpisani v evidenco voznikov na OZS ali GZS do 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje potrdilo OZS/GZS).
 • opravljali dela voznika na dan 3. 8. 2001, pa niso bili vpisani v evidenci zbornice (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca).
 • končali ustrezno srednje poklicno izobraževanje in pridobili poklic voznika od 29. 12. 2006 (za dokazilo šteje ustrezno spričevalo).

Obveznosti opravljanja pridobitve temeljne kvalifikacije so oproščeni:

 • Vozniki vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h.
 • Vozniki vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci.
 • Vozniki vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju
 • Vozniki vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost.
 • Vozniki vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe.

Kontakt

 

contacts/Urska-Kerec_mala
Urška Kerec
contacts/Klemen-Susnik_mala
Klemen Sušnik

Zaupajo nam