Kontakt

VPIS - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Vpis v študijsko leto 2023/2024 bo potekal med februarjem in oktobrom 2023 v referatu B&B Višje strokovne šole v Kranju in v Ljubljani.

Informativno prijavo lahko oddaš že danes preko spletnega obrazca in si zagotoviš obveščanje o vseh pomembnih datumih, povezanih z vpisom.


Študijski programi

Javno veljavni višješolski študijski programi - stopnja izobrazbe: VI/1; SOK raven 6; EOK raven 5

> Inženir elektroenergetike
> Inženir strojništva
> Logistično inženirstvo
> Ekonomist

Oddaj prijavo


Pogoji za vpis

 • Poklicna ali splošna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred letom 2002)
 • mojstrski/delovodski/poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Prijava

Prijavni roki

 

1. prijavni rok preko VPŠ: 20. 2. do 17. 3. 2023 / AKCIJA: Zgodnji vpis - ugodna šolnina
2. prijavni rok preko VPŠ: 25. 8. do 31. 8. 2023

 

Med 20. 3. 2023 in 6. 10. 2023 lahko prijavo in vpis urediš kar v referatu.

 

Način prijave

Preko višješolske prijavne službe

Prijavo za vpis oddaš preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Naknadni vpis na še prosta vpisna mesta v septembru, je možen osebno v referatu šole do 6. 10. 2023 - glej spodaj.

oddaj prijavo


Osebno v referatu šole

Prijavo za vpis lahko oddaš v referatu šole v Ljubljani in Kranju vsak delovnik med 9. in 17. uro od 20. 3. do 6. 10. 2023.
 

Vpis v šolo

VPIS

POZOR! Vpis v 3. roku bo možen le do 6. 10., ne do konca oktobra, kot v prejšnjih letih. 

 

Vpisni roki

Vpisni rok po 1. prijavi preko VPŠ: 21. 7. 2023 – 22. 8. 2023
Vpisni rok po 2. prijavi preko VPŠ: 22. 9. 2023 – 29. 9. 2023

 

Ob vpisu potrebuješ:

 • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole
 • zaključno spričevalo
 • osebni dokument
 • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument)

 

Pogoji za zaključek študija:

 • opravljene vse obveznosti po programu
 • opravljeno 800-urno praktično izobraževanje (priznavamo že pridobljene ustrezne delovne izkušnje)
 • uspešen zagovor diplomskega dela
   

Diploma

 

Cenik študijskih programov

Cenik

 


Kontakt in informacije

Natalija Plankl

Natalija Plankl

Organizatorka izobraževanj

natalija.plankl@bb.si 041 312 330
Polona Biba Drol

Polona Biba Drol

Organizatorka izobraževanj

biba.drol@bb.si 041 312 330
Saša Plaznik

Saša Plaznik

Organizatorka izobraževanj

sasa.plaznik@bb.si 031 375 790

Nakvis       EFQM       POKI       Skupnost VSŠ   Erasmus    SRIP     

 

Zeleni znak kakovosti za B&B Višjo strokovno šolo