O podjetju

Podatki podjetja

Ime podjetja:

Naziv podjetja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Skrajšani naziv: B&B, d.o.o.
Sedež podjetja: Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj

Poslovni podatki:

Davčna številka: SI11425946
Matična številka: 5351600000
TRR: 30000-0003740453 Sberbank d. d.

Kontakt in lokacije 

 

Poslanstvo, cilji

Poslanstvo podjetja B&B, d.o.o. je ustvariti pozitiven vpliv na splošno izobraženost prebivalstva ter povečati raven aktualnih kompetenc, s čimer bomo prispevali k izboljšanju zaposljivosti aktivnega prebivalstva.

Naš cilj je omogočiti vsem odraslim dostop do visoko kakovostnih izobraževalnih in učnih priložnosti, ki bodo spodbujale razvoj njihovega polnega potenciala. Pri tem povezujemo osebne izkušnje posameznikov z širšimi družbenimi, ekonomskimi, kulturnimi in okoljskimi vidiki. Naši programi izobraževanja in usposabljanja zagotavljajo pridobitev standardiziranega znanja in mednarodno primerljivih kompetenc, ki posameznikom in podjetjem omogočajo uresničevanje njihovih vizij ter pridobivanje konkurenčne prednosti.

S svojim delovanjem spodbujamo raznolikost, kakovost in trajnostnost naših izobraževalnih programov. Hkrati se zavedamo, da smo kot izobraževalna organizacija ključen element v okolju, saj spodbujamo posameznike k pridobivanju tako formalnega kot neformalnega znanja ter učnih navad. S svojim delovanjem spodbujamo vseživljenjsko učenje, krepitev samozavesti posameznikov ter izboljšanje njihovega položaja na trgu dela.


Vrednote

Spoštovanje

Spoštujemo raznolikost, mnenja in prispevke vsakega posameznika ter cenimo medsebojno spoštovanje in empatijo v vseh vidikih našega dela.

Trajnostni razvoj

Zavzemamo se za trajnostnost v vseh svojih dejavnostih in spodbujamo razmišljanje o dolgoročnih učinkih na okolje, družbo in gospodarstvo.

Dostopnost

Zagotavljamo dostop do izobraževanja in učnih priložnosti za vse, ne glede na ozadje, fizične omejitve ali finančni položaj.

Vseživljenjsko izobraževanje

Spodbujamo nenehno učenje in razvoj, saj verjamemo, da se znanje ne konča s formalnim izobraževanjem, temveč je proces, ki traja vse življenje.

Prilagodljivost

Smo prilagodljivi in odzivni na spremembe, potrebe posameznikov in trga dela, da lahko nudimo izobraževanje, ki je vedno aktualno in koristno.

Strokovnost

Naša predanost odličnosti in najnovejšim pedagoškim pristopom zagotavlja, da so naši programi kakovostni in učinkoviti.

Podatki podjetja

POGLEJ VEČ

Kontakti

POGLEJ VEČ

Lokacije

POGLEJ VEČ

Družinsko podjetje

POGLEJ VEČ

Projekti

POGLEJ VEČ

Zaposlitev

POGLEJ VEČ

Trajnostni pristop podjetja

POGLEJ VEČ

Zaupajo nam