Kontakt

Zavarovanje in specifikacija tovora

Strikten nadzor in pogosto kaznovanje je v preteklosti poskrbelo, da so se vozniki v mednarodnem prometu hitro priučili pravilnega pritrjevanja tovora. Predvsem nemški nadzorni organi so temu že pred leti posvečali veliko pozornosti, sedaj pa to postaja redna praksa tudi drugod.

Če začnemo s samo z zakonodajo v Republiki Sloveniji, ki zajema varovanje in pritrjevanje tovora – dolga leta smo bili brez pravega predpisa, ki bi natančno urejal področje varnega prevoza tovora. Šele s Pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 70/2011) smo dobili predpis, kaj je treba storiti za ustrezno varnost tovora v cestnem prometu. Iz pravilnika je razvidno, da imamo za najbolj pogoste tovore točno določene parametre, ki jim je treba zadostiti. Pravzaprav gre za v slovenščino preveden dokument Evropske komisije z naslovom »Evropske smernice za varovanje tovora v cestnem transportu« (European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport).

Na specializiranem strokovnem usposabljanju vozniki spoznajo najbolj tipične primere tovora in njihovega pritrjevanja, in se naučijo pritrdilnih tehnik, vse z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti.

 

Za koga?

Usposabljanje s področja ravnanja s tovorom je  namenjeno organizatorjem prevozov, disponentom in lastnikom transportnih podjetij.

 

Program

  • Izbira ustreznih prevoznih sredstev glede na specifike tovora in njegovo pritrjevanje.
  • Privezovanje tovora.
  • Potreba po pritrjevanju tovora.
  • Razporeditev in izbira ustreznega tovora.
  • Načini pritrjevanja tovora.
  • Ustrezna oprema za blokiranje.
  • Odgovornost prevoznika za tovor.
  • Postopek kaj in kako ravnati, ko pride do škode na tovoru, ki je bil prevzet na prevoz.
  • Postopki ob škodi - kaj mora narediti prevoznik/voznik.
  • Kako prevoznik zavaruje svoje interese nasproti oškodovanca in kako uveljavljati škodo pri zavarovalnici.

 

Kontakt in informacije

Špela Bedene

Špela Bedene

Koordinatorka področja usposabljanj

spela.bedene@ices.si 051 326 528 05 933 38 55
Klemen Sušnik

Klemen Sušnik

Organizator usposabljanj

klemen.susnik@bb.si 041 704 497
Urška Kerec

Urška Kerec

Organizatorka usposabljanj

urska.kerec@bb.si 051 667 756
Visoka šola, ki podaja uporabno znanje za uspešno trajnostno poslovanje