Dokumenti in pravilniki

Visoka strokovna šola - dokumenti

Na B&B Visoki šoli za trajnostni razvoj, načrtujemo svoje delo z letnim delovnim načrtom. Sestavni del tega načrta so:

 • podatki o šoli, organi šole in njihovo delovanje 
 • organizacija izobraževalnega dela, 
 • načrt vpisa,
 • razporeditev študentov,
 • izpiti,
 • ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovosti,
 • študijski program, 
 • uspešnost in napredovanje študentov,
 • izobraževanje, usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev/predavateljev in drugih strokovnih delavcev, 
 • sodelovanje z drugimi šolami, delodajalci, zbornicami, društvi in združenji, institucijami,
 • druge dejavnosti šole, 
 • informacije, ki jo bodo dobili zunanji in notranji deležniki,
 • poročilo visokošolskega zavoda o znanstvenem, strokovnem in raziskovalnem delu,
 • finančna izvedljivost.

Z letnim delovnim načrtom zagotavljamo sistematično izvedbo programa in dela na visoki strokovni šoli.

Zaupajo nam