Kontakt

CENIK SREDNJA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA - EKONOMSKI IN LOGISTIČNI TEHNIK

EKONOMSKI TEHNIK PTI, LOGISTIČNI TEHNIK PTI (dvoletni program izveden v dveh šolskih letih)

  CENA
Vpisnina za šolsko leto 24/25   200,00 €
Šolnina za šolsko leto 24/25   1.200,00 €
Plačilo v enkratnem znesku za šolsko leto 24/25 s 5 % popustom na šolnino    
Vpisnina   200,00 €
Šolnina   1. 140,00 €
Skupaj   1.340,00 €
Brezobrestno obročno odplačevanje za šolsko leto 24/25 v osmih obrokih    
Vpisnina   200,00 €
8 obrokov po 150,00 €   1.200,00 €
Skupaj   1.400,00 €
     
EKONOMSKI TEHNIK SSI (štiriletni program izveden v dveh šolskih letih)    
Vpisnina za šolsko leto 24/25   200,00 €
Šolnina za šolsko leto 24/25   2.400,00 €
Plačilo v enkratnem znesku za šolsko leto 24/25 s 5 % popustom na šolnino    
Vpisnina   200,00 €
Šolnina   2.280,00 €
Skupaj   2.480,00 €
Brezobrestno obročno odplačevanje za šolsko leto 24/25 leto v osmih obrokih    
Vpisnina   200,00 €
8 obrokov po 300,00 €   2.400,00 €
Skupaj   2.600,00 €
     
LOGISTIČNI TEHNIK SSI (štiriletni program izveden v dveh šolskih letih)    
Vpisnina za šolsko leto 24/25   200,00 €
Šolnina za šolsko leto 24/25   1.800,00 €
Plačilo v enkratnem znesku za šolsko leto 24/25 s 5 % popustom na šolnino    
Vpisnina   200,00 €
Šolnina   1.710,00 €
Skupaj   1.910,00 €
Brezobrestno obročno odplačevanje za šolsko leto 24/25 v osmih obrokih    
Vpisnina   200,00 €
8 obrokov po 225,00 €   1.800,00 €
Skupaj   2.000,00 €
Drugi stroški    
Administrativni strošek vodenja udeleženca v šolskem letu 24/25   200,00 €
Strošek poklicne mature   390,00 €
Izpis iz evidence (za letna in zaključna spričevala)   20,00 €
Komisijsko opravljanje izpita   50,00 €
Potrdilo o opravljenih izpitih   10,00 €
Učni načrt   10,00 €
Posebne ugodnosti    
Družinski člani - enkratni 10% popust na šolnino pri plačilu v enkratnem znesku pri vpisu drugega in vsakega nadaljnjega ožjega družinskega člana   10 %

Podjetje si pridružuje pravice do prilagajanja popustov za ponudbe. Cenik velja od 3. 5. 2023. Višine šolnin se uskladijo vsako leto z rastjo življenjskih stroškov.

BB dipomantka z nagrado