Kontakt

Časi, ko smo v podjetju objavili oglas za prosto delovno mesto, počakali na prijave in se nato lotili selekcije kandidatov so mimo.

Danes uporabljamo spletne portale ali agencije za iskanje talentov, a to še vedno ni proaktiven pristop, ki ga razmere na trgu zahtevajo.

Podjetja moramo biti tam, kjer so kandidati. Mnogi od njih niso aktivni iskalci ali pa potrebna znanja še pridobivajo, zato se na trgu dela še niso predstavili. Takrat je priložnost, da jih ujamemo.

 

Zakaj so študenti B&B zanimivi za delodajalce?

Študenti so kandidati. Na šoli B&B študirajo ob delu, kar pomeni, da že imajo delovne izkušnje. Z njimi prihajajo v predavalnice in želijo aktualnih znanj, ki jih lahko takoj uporabijo. Predavatelji šole B&B so strokovnjaki iz prakse, zato poznajo aktualne probleme, saj vsakodnevno iščejo rešitve v svojih zaposlitvah in jih nato predajajo naprej.

Študenti B&B so motivirani in zahtevajo znanje, saj si študij plačujejo. Mnogi od njih si želijo spremembe karierne poti ali napredovanja in so odprti za nove zaposlitve. Najboljši kandidati na trg dela ne vstopijo, saj jih delodajalci najdejo že v času študija.

Katere programe izvajate?

Skladno s potrebami delodajalcev trenutno izobražujemo:

 • Ekonomske tehnike,
 • Logistični tehnike,
 • Inženirje logistike,
 • Inženirje strojništva,
 • Inženirje elektroenergetike,
 • Ekonomiste in
 • Diplomirane okoljevarstvenike.

Imate sami drugačne potrebe? Sporočite nam …

Seveda pa lahko tudi svoje zaposlene, ki vašo organizacijo in kolektiv že poznajo, povabite na izobraževanje. Poleg javno veljavnih programov izvajamo tudi tečaje po vaši meri. Tako boste v podjetju pridobili manjkajoče znanje, povečevali pripadnost zaposlenih in nižali stroške fluktuacije.

 

Zakaj sodelovati Z B&B kariernim centrom?

Na šoli B&B vam karierni center omogoča vrsto aktivnosti, ki so vam na voljo brezplačno. Preko njih lahko že v času izobraževanja prepoznate motivirane kandidate, jih spoznate in presodite, ali bi sodili v vaš kolektiv. Predstavite podjetje širši okolici, sodelujete z izobraževalno ustanovo preko projektov, izobražujete svoje zaposlene preko strokovnih dogodkov in rešujete aktualne probleme ob pomoči razpisanih seminarskih ali diplomskih nalog. 

 

Katere oblike sodelovanja so mogoče?

Izberite kombinacijo storitev, ki je primerna za vas:

 • objave prostih delovnih mest,
 • opravljanje praktičnega izobraževanja (trenutno odprt razpis, kontakt tatjana.ceh-naglic@bb.si),
 • objave štipendij (tudi pred vpisom),
 • srečanja z delodajalci (trenutno odprt razpis, kontakt tatjana.ceh-naglic@bb.si),
 • objave raziskovalnih vprašanj in podjetij z željo po sodelovanju pri diplomskih delih in seminarskih nalogah,
 • projektno sodelovanje (zbiramo predloge projektov za obdobje 2023-2024),
 • gostujoča predavanja,
 • sodelovanje na strokovnih konferencah in drugih dogodkih (posveti, okrogle mize, srečanja Alumni kluba …) ter
 • obisk podjetja, kjer študenti pridobijo vpogled v vaše delovanje.

Želite svetovanje ali imate predlog drugačnega sodelovanja?

Kontaktirajte nas preko elektronskega naslova referat@bb.si ali nas pokličite na 031 375 790.

 

»Bodite trmasti glede svojih ciljev in prilagodljivi glede metod« - neznan avtor

Avtor: Tatjana Čeh Naglič

Oznake: študij zaposlitev
Dobimo se na družbenih omrežjih