Kontakt

Tečaj CPP

Teoretični del usposabljanja predstavljata splošni in dodatni del tečaja. Tečaja se lahko udeležiš v živo, v učilnici ali pa ga spremljaš online.

SPLOŠNI DEL

Splošni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil ne glede na kategorijo vozila, obsega 16 pedagoških ur in obsega naslednjo vsebino:

 • splošna pravila in predpise v cestnem prometu,
 • udeležence cestnega prometa,
 • prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ter znake, ukaze in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa,
 • vožnjo po cesti,
 • pravila cestnega prometa,
 • posebnosti v cestnem prometu,
 • uporabo vozil v odnosu do okolja.

Splošni del teoretičnega dela je obvezen pred opravljanjem dodatnega dela.

DODATNI DEL

Dodatni del je namenjen kandidatom za voznike motornih vozil določenih kategorij, obsega posebnosti, ki so značilne za posamezno kategorijo in vsebuje:

 • pri kategoriji AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in G, najmanj 4 pedagoške ure,
 • pri kategoriji A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 IN D, najmanj 8 pedagoških ur,
 • pri kategoriji F, najmanj 14 pedagoških ur.

Kandidat za voznika mora biti na splošnem delu teoretičnega usposabljanja prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem pa vse pedagoške ure.

Tečaj CPP

Postopek

Predavanja potekajo po aktualnem razporedu. Preverjanja na samem tečaju ni, prvo teoretično preverjanje znanja je teoretični del vozniškega izpita na izpitnem centru. Na tečaju je zaželena knjiga z naslovom "Dober voznik bom", ki ga lahko pri nas kupite po ceni 24,70 €.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave in se kar najbolje pripravite na teoretični del vozniškega izpita na izpitnem centru.

Pogoji

 • Starost
  • AM - 14,5 let
  • A1 - 15,5 let
  • A2 - 17,5 let
  • A - 23,5 let
  • B - 16 let
  • C, CE in BE - 18 let
 • Vpis v šolo vožnje
 • Osebni dokument

Prijava

Irena Praprotnik

Irena Praprotnik

Organizatorka usposabljanj, Radovljica

irena.praprotnik@bb.si 041 540 015 04 530 05 30
Ela Vidmar

Ela Vidmar

Organizatorka usposabljanj - PE Škofja Loka

ela.vidmar@bb.si 031 624 666 04 515 70 00
Sandra Janc

Sandra Janc

Organizatorka usposabljanj - PE Kranj

sandra.janc@bb.si 031 624 000 04 280 83 00

 

Prijava na tečaj CPP

Cenik

Trajnostni razvoj: poklici prihodnosti za lepši jutri