Kontakt

Vozniški izpit za avto - B kategorija

Opravi vozniški izpit za avto pod budnim očesom najbolj izkušenih učiteljev vožnje.

 

Potek

Spletna priprava na teoretični izpit

 

Pogoji

Termini za tečaj CPP

 

Vožnja s spremljevalcem

Če se odločite za vožnjo s spremljevalcem, se pričnete usposabljati s 16 leti in se 2 leti usposabljate s spremljevalcem, nato pa opravite še praktični del vozniškega izpita. Na izpitnem centru se v evidenčni karton vpišejo podatki o spremljevalcu. Kandidat se vozi s spremljevalcem največ 2 leti od pričetka usposabljanja. V tem času je na vozilu oznaka - zelena tablica z belim simbolom črke L.

Izpit iz vožnje na izpitnem centru, ko so izpolnjeni pogoji za izdajo vozniškega dovoljenja.

Potek

  • Splošni del tečaja CPP (4 dni po 4 pedagoške ure), po doseženi starosti 16 let
  • Dodatni del tečaja CPP za kategorijo B (2 dni po 4 pedagoške ure)
  • Izpit iz teorije na izpitnem centru
  • Usposabljanje iz vožnje (20 učnih ur)
  • Vožnja s spremljevalcem (vozilo mora biti ustrezno označeno s predpisano tablico »L«, nameščeno na levi polovici zadnje strani vozila).
  • Izpitna vožnja (1 učna ura)

Pogoji

Kdo je lahko spremljevalec?

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji.

  • Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.
  • Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.
  • Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.
  • Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti.

VLOGA ZA VPIS SPREMLJEVALCA

 

V času vožnje s spremljevalcem

Med vožnjo mora imeti voznik s spremljevalcem, ki se usposablja za pridobitev vozniškega izpita B kategorije, pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.

Vozilo mora biti ustrezno označeno s predpisano tablico »L«, ki mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

Kandidat se s spremljevalcem lahko usposablja do izpitne vožnje, vendar to obdobje ne sme biti daljše od 2 let. 

Prijavi se na tečaj CPP

Informacije in prijava

Sandra Janc

Sandra Janc

Organizatorka usposabljanj - PE Kranj

sandra.janc@bb.si 031 624 000 04 280 83 00
Ela Vidmar

Ela Vidmar

Organizatorka usposabljanj - PE Škofja Loka

ela.vidmar@bb.si 031 624 666 04 515 70 00
Irena Praprotnik

Irena Praprotnik

Organizatorka usposabljanj, Radovljica

irena.praprotnik@bb.si 041 540 015 04 530 05 30
Kje se začne logistika?