Kontakt

Logika je znanost, ki raziskuje načela za urejanje pravilnega in zanesljivega sklepanja. Gre za poseben način razmišljanja in argumentacije. Logični sistemi ali načela se lahko uporabljajo za vsako vejo ali področje znanosti.

Izraz logistika izhaja iz francoske besede loger in pomeni nastanitev, namestitev, preskrbovanje. Šele po drugi svetovni vojni se je začel uporabljati v gospodarstvu v pomenu nabave, distribucije, vzdrževanja in zamenjave materiala in osebja. Logistika se ukvarja z organizacijo premika, pretokom materiala in oskrbo.

Logika se ukvarja s formalnimi načeli. Za logistiko je prav tako pomembna logika, na primer logično razmišljanje o najbolj učinkoviti poti iz točke A v točko B. Kot na vseh področjih ima tudi na področju logistike velik vpliv digitalna revolucija.

Kaj je logistika?

Logistika je znanost o načrtovanju, izvedbi premikov in vzdrževanju. Ukvarja se s celoto – od načrtovanja in razvoja proizvodnje, nabave, preko skladiščenja in transporta do distribucije in naprej … od vzdrževanja, razpolaganja z materiali, gibanja do osebja. Logično je torej, da kar koli delamo, na vseh področjih si lahko pomagamo z logistiko. Strogo v poslovnem smislu pa gre za proces načrtovanja, izvajanja, učinkovitega pretoka, skladiščenja blaga in storitev ter s tem povezanega informacijskega toka od točke izvora do točke potrošnje, da bi zadovoljili kupca. V današnjem poslovnem okolju vključuje vse več kompleksnih informacijskih, komunikacijskih in kontrolnih sistemov, tudi kapitalskih tokov.

Je znanost o načrtovanju in izvajanju pridobivanja in uporabe sredstev, potrebnih za ohranitev delovanja sistema.

Kaj je logika?

Izraz logika je prišel iz grške besede logos, ki je včasih prevedena kot "kazen", "diskurza", "razlog", "pravilo" in "razmerje". Prevodi ne ujamejo natančnega pomena. Kaj je torej logika? Grobo bi jo lahko definirali kot disciplino, ki nam pove, kako moramo razmišljati, če želimo priti do pravilnih sklepov. Za logično razmišljanje ne potrebujemo empiričnih izračunov, gre za sklepanje, v katerega so lahko vključene tudi napake. Sklepamo na podlagi argumentov in predpostavk. Logika se ne ukvarja samo z veljavnostjo argumentov, ampak preučuje tudi doslednost, logične resnice, lastnosti logičnih sistemov, kot sta celovitost in trdnost.

Z logiko lahko analiziramo pomen pojmov, ki so skupna vsem znanostim in določajo splošne zakone. Razdelimo jo lahko tudi na neformalno in formalno. Prvo razumemo kot kritično mišljenje, druga pa se ukvarja s formalnimi sistemi logike, ki skrbijo za natančno dokazovanje. Formalna logika nam pomaga prepoznati vzorce dobrega razmišljanja in vzorce slabe obrazložitve, da vemo, čemu slediti in čemu se izogniti.

Tudi v logistiki torej vlada logika.

Logika izbire, nabave, skladiščenja in oskrbe. Navsezadnje za vse velja logika kakovosti.

Hočem vedeti več o logistiki, ker je vpleta v vse pore našega življenja.

Zato se vpišem na BB, v program logistično inženirstvo. Logično.

Avtor: Maja Zalokar

Dobimo se na družbenih omrežjih