Kontakt

ADR usposabljanje

Poklicni vozniki se pri svojem delu srečujete tudi s tovorom, ki predstavlja nevarno blago. Ob tem se vam pogosto zastavlja vprašanje, kdaj ga lahko prevažate brez posebnih pogojev, kdaj pa je potrebno imeti opravljen izpit za prevoz nevarnega blaga, ustrezno opremljeno vozilo ali še kaj več.

 

ADR usposabljanje je namenjeno in obvezno za voznike, ki redno ali zgolj občasno prevažate vse vrste nevarnih snovi, ki jih zakon tako opredeljuje.

Vozniki vozil, ki prevažajo nevarno blago, se morate udeležiti osnovnega usposabljanja. Usposabljanje poteka v obliki tečaja v obsegu 18 pedagoških ur.

Vozniki vozil, ki prevažate nevarno blago v cisternah s prostornino nad 1 m3, se morate udeležiti specialističnega usposabljanje za prevoz nevarnega blaga v cisternah. Usposabljanje traja 12 pedagoških ur, obvezne pa so tudi praktične vaje. 

Vozniki vozil, ki prevažajo nevarno blago razreda 1 (eksploziva) se morate udeležiti dodatnega specialističnega usposabljanja za prevoz nevarnega blaga razreda 1, v obsegu 8 pedagoških ur.

Certifikat o ADR usposobljenosti voznika velja 5 let. Po preteku petih let, vendar še pred iztekom certifikata, morate opraviti obnovitveno usposabljanje, ki je namenjeno posodobitvi znanja. Obnovitveno usposabljanje traja dva dni oziroma polovico časa, predpisanega za začetno osnovno ali začetno specialistično usposabljanje.

Poglej termine

 

Program

  • osnovno začetno ADR usposabljanje (trajanje 3 dni)
  • specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi v cisternah (trajanje 1 dan)
  • specialistično usposabljanje za prevoz nevarnih snovi razreda 1 – eksploziva (trajanje 1 dan)
  • obnovitveno usposabljanje – osnovno (trajanje 2 dni)
  • obnovitveno usposabljanje – specialistično

ADR usposabljanje običajno poteka konec tedna (četrtek, petek in sobota) v popoldanskih urah (v soboto dopoldne). V primeru, da se odločite za specialistično ADR usposabljanje, morate opraviti dodatne učne enote.

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja, prejmete Certifikat o strokovni usposobljenosti voznikov motornih vozil za prevoz nevarnega blaga, ki velja 5 let.

Pravna podlaga

 

Certifikat

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA

Izpit za prevoz nevarnih snovi lahko opravljate, ko dopolnite 21 let in kot samostojni podjetnik ali v okviru drugega podjetja, kjer opravljate delo voznika.

Za uspešno pridobitev certifikata je obvezna prisotnost na teoretičnem delu ADR usposabljanja, obvezna prisotnost na praktičnem delu in najmanj 70 % pozitivnih odgovorov pri teoretičnem preizkusu znanja.

 

Kontakt in informacije

Prijavi se

Klemen Sušnik

Klemen Sušnik

 

Obleka naredi človeka. Človeka ali vtis?