Kontakt

Disponent

Disponent je v svetu logistike iskan poklic, ki zahteva odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Naloga disponenta je optimalna organizacija transporta blaga, pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami. Z znanjem, energijo in iznajdljivostjo zagotavlja, da dogovorjena pošiljka po kopnem, morju ali zraku uspešno doseže svoj cilj.

 

V sodelovanju s stroko smo pripravili specialistični program usposabljanja DISPONENT, namenjen:

 • vsem, ki že opravljate poklic disponenta in želite svoje znanje nadgraditi ali potrebujete formalni certifikat s katerim boste lahko izkazali usposobljenost za delo v okviru strokovne kvalifikacije disponent,
 • vsem, ki želite pridobiti kompetence s področja organizacije transporta in nove karierne priložnosti na področju logistike.

Usposabljanje poteka pod mentorstvom vrhunskih strokovnjakov. Na temelju teoretičnih izhodišč in lastnih izkušenj bodo predali uporabna znanja, ki jih boste  s pridom uporabili pri svojem delu.

Poglej termine

 

 

Cilji usposabljanja

 • Usposobljenost za obvladovanje standardnih postopkov in procesov v mednarodni logistični pisarni.
 • Usposobljenost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije v procesu obvladovanja mednarodnih logističnih procesov.
 • Samostojno  opravljenje dela disponenta v mednarodni logistiki.

 

Program usposabljanja

Program je razdeljen na 4 module in skupno obsega 30 pedagoških ur. Na koncu usposabljanja sledi izpit, ki je sestavljen iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega.


1. MODUL: Komunikacija in programska oprema v prometni pisarni

 • Uporaba komunikacijskih spretnosti za organizirano delo prometne pisarne.
 • Razvijanje veščin vodenja in timskega dela prometne pisarne.
 • Uporaba informacijsko-komunikacijske in programske opreme v prometni pisarni.
 • Poznavanje spletnih borz prevozov (TimoCom).
 • Uporaba sistema za upravljanje voznega parka (sledilno – komunikacijske naprave).
 • Uporaba sistema za vodenje transportne dokumentacije (Milenij, Infotrans ipd.).


2. MODUL: Zakonodaja

 • Osnovni pojmi prevozne pogodbe.
 • Odgovornost nakladanja (odgovornost lastnika, odgovornost pošiljatelja, odgovornost naročnika).
 • Pravna pravila prevoza nevarnih snovi v vseh panogah prevozne dejavnosti.
 • Pravila uporabe INCOTERMS klavzul.
 • Incoterms z novostmi.
 • Splošne značilnosti transportnih zavarovanj.
 • Obveznosti pogodbenih strank pri prevozu tovora in oseb po cestah.
 • Omejitve odgovornosti strank pri prevozni pogodbi do določenega zneska.
 • Transportna zavarovanja v cestnem prevozu.
 • Špediterska pogodba/ CMR konvencija.
 • Poznavanje socialne zakonodaje.


3. MODUL: Izvedba prevoznega procesa

 • Celostno načrtovanje in izvedba prevoznega procesa.


4. MODUL: Carinjenje

 • Uvoz blaga in sprostitev v prost promet.
 • Carinski postopek 40.
 • Carinski postopek 42.
 • Izvozno carinjenje.
 • Tranzitni postopek.
 • Poenostavljeni postopki carinjenja (hišni, nepopolni, poenostavljen idr.).


5. IZPIT:

Izpit je sestavljen iz dveh delov:

 • Teoretično preverjanje (pisno).
 • Praktično preverjanje (simulacija praktičnega primera transporta blaga).

 

Izdaja certifikata

Ob zaključku pridobite certifikat strokovne kvalifikacije »DISPONENT«.

Certifikat podeljuje B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. in  Združenje za razvoj znanja v sodelovanju s Podjetniško trgovsko zbornico.

Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero delodajalcu dokazujete kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa vam omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Certifikat se izda v slovenskem in angleškem jeziku, na njem pa so zapisane strokovne kompetence, ki ste jih dokazali v postopku preverjanja.

Certifikat je veljaven 5 let od izdaje. Po preteku tega časa obnovite potrdilo z dokazili, da profesionalno delujete na področju vodenja in upravljanja v logistiki ter z udeležbo na usposabljanjih iz področja vodenja in upravljanja logistike (vsaj 20 ur v zadnjih petih letih).

Poglej več

 

Pogoji za vključitev v izobraževanje

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobite, če imate:

 • dokončano srednjo poklicno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju dela disponiranja v prometni pisarni
 • ali najmanj srednjo splošno oziroma srednjo strokovno izobrazbo;
 • Dokazila o izobrazbi priložite ob prijavi.

 

Cena

 • Usposabljanje, preverjanje ter podelitev certifikata znaša 770,00 € z vključenim DDV.
 • Ponujamo možnost plačila v enkratnem znesku ali v treh obrokih.
 • Cena usposabljanja brez preverjanja znanja in podelitve certifikata znaša 550,00 € z vključenim DDV. 

Ajda, Radlje ob Dravi

Za usposabljanje za disponenta sem se odločila predvsem zato, da nadgradim svoje trenutno znanje in se naučim še kaj novega, predvsem na področjih, ki mi niso tako dobro poznana. V mojem primeru je ...

Katarina, Laze v Tuhinju

Za usposabljanje za pridobitev strokovne kvalifikacije disponent sem se odločila, ker vem, da ima B&B zelo izkušene in strokovne predavatelje, ki izhajajo iz konkretnih praktičnih primerov. Predavanja ...

Informacije in prijava

Klemen Sušnik

Klemen Sušnik

Organizator usposabljanj

klemen.susnik@bb.si 041 704 497

PRIJAVI SE

Opravil sem maturo, kaj pa zdaj?