Kontakt

Podaljšanje kode 95

Na podlagi rednega usposabljanja se poklicnim voznikom podaljša koda 95 za 5 let ali za posamezno leto. Tečaj poteka v obliki predavanja. Udeležiti se morate predavanja za določeno leto, ki obsega 7 ur. Po vsakem predavanju prejmete potrdilo s katerim izkazujete, da ste se udeležili usposabljanja. Vsebina predavanja je določena s strani ministrstva za infrastrukturo.

Če se odločite za obnavljanje kode 95 na vsakih 5 let, zberete 5 potrdil za zahtevana leta, zadnji izvajalec pa vam izda spričevalo s katerim na upravni enoti podate vlogo za podaljšanje kode “95”.

Prijavi se

 

Program

Redno usposabljanje je obvezno za vse poklicne voznike, ki opravljate javne prevoze potnikov in ki opravljate javne prevoze blaga z vozili nad 3,500 kg. Opraviti ga morate vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morate opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.

Redno usposabljanje se izvaja v obliki tečaja po predpisanem programu za podaljšanje kode 95.

Preveri datum veljavnosti kode 95 in se prijavi na usposabljanje že v tem tednu.

Poglej termine

 

Postopek

Redno usposabljanje je možno opravljati vsakih pet leto za pet let nazaj ali vsako leto sproti, posamezno usposabljanje mora trajati najmanj sedem ur skupaj.

Koda 95 velja eno leto od dneva opravljene temeljne kvalifikacije, potem so za obnovitev potrebna redna usposabljanja. 

 

Spričevalo

Ko kandidat konča 35 - urno redno usposabljanje, mu pooblaščeni center, ki je izvedel zadnje 7 - urno usposabljanje, na podlagi predloženih originalov vseh pet potrdil o opravljenih ustreznih rednih usposabljanjih izda spričevalo, ki potrjuje opravljeno 35 - urno redno usposabljanje.

Če v petletnem obdobju veljavnosti temeljne kvalifikacije voznik kateregakoli usposabljanja po programih, ki so se v preteklih letih že izvajali, ne opravi, opravi usposabljanje za vse programe, ki jih v tem času še ni opravil.

 

Pretečena veljavnost kode

Vozniki katerim veljavnost te kode poteče, in je ne podaljšajo pravočasno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih 35 ur rednega usposabljanja po programih določenih za pet let nazaj, šteto od leta v katerem želi voznik ponovno podaljšati veljavnost kode Evropske unije (»95«).

Vozniki, ki se ne odločijo za letno usposabljanje, opravijo usposabljanje za vseh pet programov v zadnjem letu preden jim poteče veljavnost kode Evropske unije (»95«).

 

Pravna podlaga

 

 

Prijava

Prijavi se

Urška Kerec

Urška Kerec

Klemen Sušnik

Klemen Sušnik

Dr. Vildana Sulić Kenk: »Vedno in povsod se najde delo …«