Kontakt

Spremljevalec izrednih prevozov

Usposabljanje

Prijavi se na usposabljanje za spremljevalca izrednih prevozov in si zagotovi dinamično zaposlitev ali možnost za dodatni zaslužek.

Spremljevalec izdrednih prevozov

Program

Usposabljanje je izvedeno v enem dnevu, traja 8 šolskih ur in je razdeljeno na teoretično usposabljanje (6 ur) ter praktično usposabljanje (2 uri). Izpit se izvede ločeno v drugem terminu.

Obseg

  • Predpisi v delih, ki se nanašajo na izvajanje izrednih cestnih prevozov,
  • organizacija in tehnična priprava izrednih prevozov,
  • prometna varnost izrednih prevozov,
  • praktično usposabljanje.

Pogoji za pristop

  • Usposabljanja se lahko udeležite kandidati, ki izpolnjujete naslednje pogoje:
  • vozniško dovoljenje najmanj B kategorije,
  • niste voznik začetnik,
  • niste pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora za kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa.

Obnovitveno usposabljanje

Spremljevalec izrednih prevozov se mora vsakih pet let po pridobitvi statusa spremljevalca izrednih prevozov udeleži obnovitvenega strokovnega usposabljanja. Na obnovitveno strokovno usposabljanje se lahko prijavi največ 18 mesecev pred potekom veljavnosti potrdila o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov. Poudarek usposabljanja je na obnovitvi znanja in seznanjenjem z novostmi.

Spremljevalci izrednih prevozov, ki so pridobili potrdilo o usposobljenosti za spremljevalca izrednih prevozov pred 8. 3. 2018, se prvega obnovitvenega strokovnega usposabljanja udeležijo najpozneje do 8. 3. 2023. Če se v tem roku obnovitvenega strokovnega usposabljanja ne udeležijo, izgubijo status spremljevalca izrednih prevozov. 

 

POGLEJ TERMINE

Izpit

Preizkus strokovne usposobljenosti opravlja strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje minister, pristojen za promet.

Preizkus ob začetni pridobitvi certifikata

Preizkus je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela. Kandidati, ki uspešno opravijo praktični del (ustni zagovor), lahko pristopijo k teoretičnemu delu.

Izpitna pola na teoretičnem delu preizkusa znanja je sestavljena iz sklopov vprašanj, ki imajo od 2 do 10 podvprašanj. Vsak odgovor na podvprašanje šteje eno točko. Na vprašanja kandidat odgovarja z DA ali NE. Šteje se, da je kandidat opravil teoretični del preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 70 odstotkov skupnega števila točk. Teoretični preizkus traja 60 minut.

Preizkus ob obnovitvi certifikata

Kandidat pristopi samo na teoretični del preizkusa znanja. Izpitna pola je prav tako sestavljena iz sklopov vprašanj, ki imajo od 2 do 10 podvprašanj. Vsak odgovor na podvprašanje šteje eno točko. Na vprašanja kandidat odgovarja z DA ali NE. Šteje se, da je kandidat opravil teoretični del preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 70 odstotkov skupnega števila točk. Teoretični preizkus traja 60 minut.

Podatek o uspešno opravljenem preizkusu znanja po zaključenem obnovitvenem strokovnem usposabljanju se zavede v evidenco izdanih potrdil, z začetkom veljavnosti od datuma poteka veljavnosti predhodnega potrdila.

Cena

Cena usposabljanja je določena s soglasjem Ministrstva za infrastrukturo.

Osnovno začetno usposabljanje:  234,10 EUR (brez DDV) / udeleženca.

Obnovitveno usposabljanje: 211,10 (brez DDV) / udeleženca.

V ceno je vključeno teoretično in praktično usposabljanje, gradivo za kandidate, stroški izpita ter izdaje certifikata o usposobljenosti.

 

PRIJAVI SE

Kontakt in informacije

Klemen Sušnik

Klemen Sušnik

Organizator usposabljanj

klemen.susnik@bb.si 041 704 497
Petra Krnič

Petra Krnič

Organizatorka usposabljanj

petra.krnic@bb.si 051 395 100
Urška Kerec

Urška Kerec

Organizatorka usposabljanj

urska.kerec@bb.si 051 667 756
Izobraževanje odraslih: kako izzive spremeniti v priložnosti