Kontakt

Pogosta vprašanja

VOZNIŠKI IZPIT ZA AVTO - B KATEGORIJA

Kakšen je postopek za pridobitev vozniškega izpita?

AKTIVNOST IZVAJALEC OBSEG MIN. STAROST VELJAVNOST
Tečaj in izpit iz prve pomoči Rdeči križ 10 ur  / Neomejeno 
Zdravstveni pregled  Ambulanta medicine dela in športa  1 ura    3 leta 
Tečaj CPP  B&B šola vožnje  24 ur  16 let  Neomejeno 
Teoretično preverjanje znanja 

Izpitni center

1 ura    3 leta 
Praktično usposabljanje  B&B šola vožnje  20 ur  16 let   
Izpitna vožnja  Izpitni center  1 ura  18 let   

 

 

 

  

 

Kje lahko opravim zdravniški pregled? 

Zdravniški pregled opraviš v ambulanti medicine dela in športa. Zdravniško spričevalo velja tri leta. 

 

Kje opravim prvo pomoč? 

Tečaje prve pomoči izvajajo območne enote Rdečega križa Slovenije. Opravljen izpit ima trajno veljavo

 

Koliko časa traja tečaj CPP? 

TEČAJ CPP ŠT. SREČANJ SKUPAJ OBVEZNA PRISOTNOST
Splošni del  16 ur  75%
Dodatni del za B  8 ur  100%
Dodatni del za A1, A2 in A 8 ur  100%
Dodatni del za C  8 ur  100%
Dodatni del za BE  4 ure  100%
Dodatni del za CE  4 ure  100%
Dodatni del za D  4 ure  100%
Dodatni del za F  4 14 ur  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri kateri starosti lahko opravljam izpit B kategorije? 

Starostni pogoj za vključitev na tečaj CPP, za vozniški izpit za avto, je dopolnjena starost 16 let. Z vožnjo lahko pričneš po uspešno opravljenih občinskih testih. Vozniški izpit lahko opraviš ob dopolnjenem 18. letu.  

 

Kdaj moram opraviti splošni del tečaja CPP? 

Splošni del tečaja CPP morate opraviti kandidati, ki prvič opravljate izpit katerekoli kategorije in je pogoj za udeležbo na dodatnem delu tečaja.  

PRIJAVI SE NA TEČAJ CPP

 

Kdaj poteka tečaj CPP? 

Tečaji CPP redno potekajo na štirih lokacijah (Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Jesenice). Na vsaki lokaciji tečaj za kategorijo B poteka povprečno 2x mesečno, za ostale kategorije pa 1x mesečno, v popoldanskem času. V času šolskih počitnic tečaji potekajo tudi v dopoldanskem času. 

TERMINI ZA TEČAJ CPP

 

Kdaj se lahko prijavim na občinske teste? 

Na občinske teste se lahko prijaviš, ko pridobiš vsa potrebna dokazila:

 • veljavno zdravniško spričevalo 

 • kartico prve pomoči 

 • evidenčni karton vožnje

 • osebni dokument 

SPLETNA PRIPRAVA NA TEORETIČNI IZPIT


Kje se prijavim na občinske teste? 

Za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita, ki ga izvaja Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), se prijaviš na upravni enoti

 

Kje se prijavim na vožnjo? 

Po uspešno opravljenem teoretičnem preverjanju znanja (občinski testi) izbereš učitelja vožnje, ga kontaktiraš in se direktno z njim dogovarjaš za termine vožnje. Učitelja si lahko izbereš preko spleta ali se oglasiš v naši pisarni, kjer ti bomo svetovali pri izbiri. 

 

Kakšna je čakalna doba za vožnjo? Koliko so zasedeni učitelji vožnje? 

Učitelja vožnje lahko izbereš sam/a. Če je tvoj želeni učitelj vožnje močno zaseden se lahko zgodi, da je čakalna doba nekoliko daljša, takrat je odvisno od tebe ali se odločiš za drugega učitelja vožnje, pri katerem lahko z vožnjo pričneš takoj. 

 

Kdaj lahko začnem z vožnjo? 

S praktičnim delom usposabljanja lahko pričneš po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja.  

 

Kako poteka vožnja? 

Učno uro praktičnega dela programa usposabljanja sestavljajo priprava kandidata na vožnjo, vožnja motornega vozila in analiza vožnje. Učna ura traja 50 minut

 

Kdaj in kje se lahko prijavim na izpitno vožnjo? 

Ko opraviš vse predpisane vaje in zakonsko določeno minimalno število ur in, ko učitelj vožnje presodi da imaš dovolj znanja in spretnosti za ustrezno ravnanje v prometu. Na izpitno vožnjo se prijaviš na upravni enoti.


 

VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

Kako poteka pridobitev vozniškega izpita pri 16 letih?

Usposabljanje za vožnjo s spremljevalcem lahko začneš s 16 leti in voziš s spremstvom dokler ne opraviš vozniškega izpita. 

AKTIVNOST IZVAJALEC OBSEG MIN. STAROST VELJAVNOST
Tečaj in izpit iz prve pomoči  Rdeči križ      Neomejeno 
Zdravstveni pregled  Ambulanta medicine dela in športa  1 ura    3 leta 
Tečaj CPP  B&B šola vožnje  24 ur  16 let  Neomejeno 
Teoretično preverjanje znanja  Izpitni center  1 ura    3 leta 
Praktično usposabljanje  B&B šola vožnje  20 ur  16,5 let   
Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje  Upravna enota       
Vozniški izpit  Izpitni center  1 ura  18 let   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako opravim vozniški izpit, če sem se odločil za vožnjo s spremljevalcem? 

Vozniški izpit za avto lahko opraviš ob dopolnjenih 18 letih. Pred izpitno vožnjo svetujemo, da opraviš še nekaj učnih ur z učiteljem vožnje, da ponovita pravila, ter preverita in obnovita znanje. 

 

Kakšne pogoje mora izpolnjevati spremljevalec?  

 • Spremljevalec je lahko starš, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let in v evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. 
 • Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji. 
 • Kadar vozilo vozi voznik s spremljevalcem, mora biti vozilo na levi polovici zadnje strani označeno s predpisano “L” tablico. 

VLOGA ZA VPIS SPREMLJEVALCA


 

VOZNIŠKI IZPIT ZA TOVORNJAK - C KATEGORIJA

Kakšen izpit potrebujem za vožnjo prikolice?  

Voznik vlečnega vozila mora imeti za vleko priklopnika ustrezno vozniško dovoljenje. 

Koda 96

Zakon pravi, da lahko vozniki z dovoljenjem B-kategorije vozijo skupino vozil (vozilo + prikolica) z največjo dovoljeno maso do 3.500 kg in z dodatno KODO 96 z največjo dovoljeno maso do 4.250 kg. 

Kategorija BE

S to kategorijo vozniškega dovoljenja je dovoljeno voziti skupino vozil, ki jo sestavlja vlečno vozilo B-kategorije (NDM do 3.500 kg) in priklopnik največje dovoljene mase do 3.500 kg. NDM skupine vozil torej ne sme presegati 7.000 kg in mora biti hkrati skladna s pravili o homologaciji vozila. 

Primer: 

 • Počitniška prikolica z 1.600 kg NDM, vlečno vozilo je avtomobil z 1.900 kg NDM (skupaj NDM 3.500 kg NDM) – v tem primeru zadostuje B-kategorija.  
 • Počitniška prikolica z 1.600 kg NDM, enoprostorec 2.600 kg NDM (skupaj 4.200 kg NDM) – B-kategorija + koda 96. 
 • Počitniška prikolica z 1.600 kg NDM, večji terenec 3.000 kg NDM (skupaj 4.600 kg NDM) – potrebna je kategorija BE.  
   

Kakšna je razlika med kodo 96 in BE kategorijo? 

  KODA 96 KATEGORIJA BE
Največja dovoljena masa  4.250 kg 7.000 kg 
Teoretično usposabljanje NE  DA 
Zdravniško spričevalo NE  DA 
Teoretično preverjanje znanja NE  DA 
Praktično usposabljanje 9 ur  16 ur 
Izpitna vožnja 1 ura 2 uri

 

 

 

 

 

Kakšen je postopek pridobitve izpita kode 96 in BE kategorije? 

Za pridobitev izpita kode 96 se je potrebno vpisati v šolo vožnje, kjer prevzameš evidenčni karton vožnje in dobiš kontakt učitelja vožnje, s katerim boš opravljal/a praktični del usposabljanja. Po končanem praktičnem delu sledi še preizkus vožnje pred izpitno komisijo.  

 

Ali lahko vozim kamion pri 18 letih? 

Najnižja starost za opravljanje vozniškega izpita kategorije C je 18 let, pod pogojem, da po uspešno opravljeni izpitni vožnji opravite še temeljno kvalifikacijo za voznike (kodo 95). Za ostale pa velja starostna omejitev 21 let

 


 

VOZNIŠKI IZPIT ZA MOTOR - A KATEGORIJA

Kateri izpit za motor lahko opravljam pri določenih letih? 

Z usposabljanjem lahko pričneš 6 mesecev pred predpisano starostjo. 

KATEGORIJA MOČ STAROST
A1  125 ccm  16 let 
A2  35 kW  18 let 
A neomejeno 24 let ali minimalno 20 let, če imaš najmanj 2 leti A2 kategorijo 

 

 

 

 

Želim opravljati izpit za motor. Imam že izpit za avto. Ali se mi kaj prizna? 

Priznan je izpit iz prve pomoči, ki ima trajno veljavo. Opraviti moraš še dodatni del tečaja CPP za kategorijo A, zdravniški pregled in občinske teste


 

SPLOŠNO

Kaj moram opraviti za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko dovoljenje? 

 1. Na upravni enoti oddaš vlogo za zamenjavo vozniškega dovoljenja. 
 2. V ambulanti medicine dela in športa opraviš zdravniški pregled. 
 3. V izbrani šoli vožnje se vpišeš in prejmeš evidenčni karton vožnje. 
 4. Opraviš praktični del vozniškega izpita pred izpitno komisijo. 

 

Kaj moram imeti pri sebi na vožnji? 

Na vožnji moraš imeti vedno s seboj: 

 • evidenčni karton vožnje 
 • zdravniško spričevalo 
 • osebni dokument 

Če katerega od obveznih dokumentov nimaš pri sebi, učitelj vožnje s teboj ne sme voziti, saj bi s tem storil prekršek. 

Cona udobja je zakon!