Kontakt

Pogosta vprašanja

Opravljenih imam nekaj predmetov na drugi višji strokovni šoli, ali se mi ti predmeti lahko priznajo?

Uspešno opravljeni izpiti na drugi šoli se lahko priznajo, če niso starejši od 10 let, so opravljeni na isti stopnji izobrazbe na katero se vpisuješ in so vsebinsko enaki ali vsaj podobni. Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno.

 

Ali ponujate možnost online študija?

Predavanja potekajo v popoldanskem času do 3x tedensko po tri ali štiri pedagoške ure v aplikaciji MS Office Teams.

Predavanje lahko spremljaš v živo ali si posnetek predavanja ogledaš v času, ki ustreza tebi.

V spletni učilnici lahko enostavno klepetaš s sošolci in predavatelji, pregleduješ vsebine in gradivo, oddajaš naloge in spremljaš svoj napredek.

Več o online študiju

 

Katere dokumente potrebujem za vpis?

Za vpis potrebuješ spričevalo zaključenega zadnjega in predzadnjega letnika srednje šole, zaključno ali maturitetno spričevalo, osebni dokument in dve fotografiji. Vsi vpisni obrazci te čakajo v referatu šole.

Vse o vpisu

 

Do kdaj se lahko vpišem na višjo strokovno šolo?

Za vpis v višjo strokovno šolo najprej oddaš prijavo za vpis. Prijave potekajo preko Višješolske prijavne službe in so elektronske. Prva prijava poteka od konca februarja do sredine marca. Druga prijava poteka zadnji teden avgusta. Na podlagi oddane prijave te izbrana višja šola povabi na vpis. Zadnji rok za vpis je 30. 9.

Oddaj prijavo

 

Kdaj potekajo informativni dnevi?

Informativni dnevi potekajo januarja, februarja, junija in septembra. Ker se zavedamo, da je tvoj čas dragocen in imaš morda ravno v terminu informativnih dni druge obveznosti, ti nudimo možnost individualnega osebnega posveta v terminu po lastni izbiri > Želim osebni posvet.

Termini informativni dni

 

Kako potekajo predavanja?

Izvajamo študij prilagojen odraslim zaposlenim osebam, zato predavanja potekajo dvakrat do trikrat tedensko v popoldanskih urah. Predavanja potekajo modularno, kar pomeni, da na enkrat poslušaš en predmet, ko se ta zaključi z izpitom, pričneš z drugim. Prisotnost na predavanjih ni obvezna in se ne beleži.

 

Ali je možno hkrati opravljati izpite za 1. In 2. letnik, če želim predčasno zaključiti študij?

Če želiš študij zaključit predčasno, lahko opravljaš izpite vnaprej. Lahko opravljaš izpite višjega letnika s študenti tega letnika ali se v referatu šole dogovoriš za izredni izpitni rok. V vsakem primeru smo tukaj zato, da ti pomagamo čim doseči zastavljene cilje čim prej.

 

Kakšne so možnosti plačila?

Šolnino za letnik lahko plačaš na več načinov - v enkratnem znesku skupaj z vpisnino ali najprej plačaš vpisnino, naslednji mesec pa šolnino v enem obroku. Nudimo možnost plačila na do 12 obrokov. Obroki se plačujejo preko položnic, ki jih prejemaš mesečno. Upoštevamo pa tudi tvoje želje in finančne zmogljivosti, dogovorimo se lahko tudi za drugačen, tebi ustreznejši način plačila.

Poglej cenik

 

Kaj vključuje šolnina?

Šolnina vključuje:

 • vpisnino
 • osebni izobraževalni načrt
 • karierno svetovanje
 • e-gradivo
 • predavanja in vaje
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • Microsoft Office 365
 • članstvo v knjižnici
 • študentsko izkaznico

 

Kje potekajo predavanja?

Večino predavanj poteka preko MS Teams. Prva predavanja in vaje se izvajajo v predavalnicah. Prav tako tudi izpiti.

 

Kdo so predavatelji?

Predavatelji so strokovnjaki, ki vodijo različne sektorje na ministrstvih, so vodje večjih podjetij, tako javnih kot zasebnih. Imajo bogate predavateljske in podjetniške izkušnje v domačem in mednarodnem okolju. Predavanja so obogatena z modernimi tehnikami in metodami dela. Večkrat nas obiščejo tudi gostujoči predavatelji. So mentorji, naravnani k reševanju problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju in organizirajo študijske ekskurzije.

 

Ali grem lahko na Erasmus izmenjavo?

Seveda. B&B Višja strokovna šola je nosilec ECHE listine v okviru projekta Erasmus+. To nam omogoča, da lahko delno ali v celoti sofinanciramo različne mobilnosti v državah EU.

Več o Erasmus-u

 

Kje se lahko zaposlim?

Inženir logistike

 • Logistični centri,
 • v vseh organizacijah, kjer poteka skladiščenje, transport, proces
 • nabave in proizvodnje,
 • izvajanje del s področja varnosti pri delu in uveljavljanja pravic iz
 • škodnega dogodka,
 • skrb za brezhibno delovanje delovnih sredstev,
 • dela povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom,
 • sodelovanje v carinskih postopkih

 

Inženir strojništva

 • Strokovnjak v podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov
 • energetskih sistemov, avtomatizacijo proizvodnih procesov,
 • vzdrževalnimi deli na strojih, napravah in energetskih sistemih,
 • upravljanje lahko zmogljivih računalniških in mehanskih sistemov,
 • razvijanje strojne in programske opreme,
 • konstruiranje, načrtovanje ekspertnih sistemov,
 • vodenje in nadzorovanje proizvodnih procesov,
 • sodelovanje pri izdelavi tehnične in tehnološke dokumentacije, 
 • vodenje projektov

 

Inženir elektroenergetike

 • Vzdrževanja in popravila v elektroenergetiki
 • planiranje elektroenergetskih projektov
 • nastavljanje relejne razlike
 • nadzor izgradenj manj zahtevnih instalacij
 • vodja oddelkov, služb ali izmen na področju elektroenergetike

 

Ekonomist

 • Zasebna in javna podjetja, organizacije ter zavodi
 • finančno poslovanje
 • trženje
 • organizacija in menedžment
 • Prodaja
 • Analitika
 • Komerciala

 

Imaš še kakšno vprašanje na katero nismo odgovorili?

Kontaktiraj nas ali se naroči na individualni osebni posvet.

Želim posvet

 

Barbara Zakotnik-Dokl

Barbara Zakotnik-Dokl

Organizatorka izobraževanj

barbara.zakotnik@bb.si 031 375 790 04 280 83 04
Urška Dimnik

Urška Dimnik

Koordinatorka področja izobraževanj

urska.dimnik@bb.si 041 329 132 04 280 83 04
Nina Lanjšček

Nina Lanjšček

Organizatorka izobraževanja

nina.lanjscek@bb.si 041 312 330 01 547 45 05

Teja Markelj

Renata Valentina Adlešič

Organizatorka izobraževanja

renata.adlesic@bb.si 051 651 229 04 280 83 04

Tjaša Urankar Dornik

Organizatorka izobraževanja

tjasa.urankar@bb.si 031 375 790 04 280 83 04
»Danes bralec, jutri vodja«