Kontakt

Tutorstvo

Tutorstvo je sistem pomoči, namenjen študentom pri razumevanju in usvajanju študijske snovi pri posameznem predmetu in pri vključevanju v novo okolje.

Kaj nudimo

 • izdelavo individualnega osebnega izobraževalnega načrta
 • evalvacijski pogovor
 • svetovanja za študente vpisane v prvi letnik, ki prehajajo med študijskimi programi.
 • pomoč pri izzivih, ki jih predstavlja izredni način študija in zaključek študija (ocena napredka, možne oblike pomoči).
 • seminarje za učinkovitejše razporejanje službenih in študijskih obveznosti.
 • Svetovanje glede Erasmus izmenjav preko predstavitev in Erasmus kotička.
 • Predstavitev posameznih postopkov, ki jih vodi šola in podporne storitve, ki so na voljo.
 • mentorstvo in tutorstvo.
 • projekte za spodbujanje enakopravnosti.
 • pooblaščenca za boj proti diskriminaciji, ki je študentom na voljo vsakodnevno.
 • pomoč študentom s posebnimi potrebami.
 • zaščito avtonomije predavateljev.

 

Podajamo pisna in ustna strokovna mnenja ter nasvete notranjim in zunanjim deležnikom.

Načrtujemo nove projekte, ki bodo skladni z aktualnimi potrebami. 

Tutorji

Študentke in študenti, ki imate željo postati tutorji študenti, se lahko prijavite preko spodnjega obrazca.

Tutorstvo po potrebi organiziramo skozi celo leto - skladno s potrebami študentov.

Postani tutor

Študij od doma ceni moj čas in omogoča resnično študentsko izkušnjo