Kontakt

Pogosta vprašanja srednja šola

Kako se lahko vpišem na srednjo šolo? 

V štiriletne srednje strokovne programe se lahko vpišeš z najmanj zaključeno osnovno šolo. Če si bil/a že vpisan/a v srednjo šolo in imaš opravljene izpite, ti te lahko priznamo, če so vsebine enake ali podobne in če izpiti niso starejši od 10 let. 

V dvoletne poklicno-tehniške programe se lahko vpišeš, če imaš zaključeno triletno poklicno šolo. V nekatere programe se lahko vpišeš s katerokoli zaključeno poklicno smerjo, v določene programe pa le s specifičnimi poklicnimi smermi. 

 

Do kdaj se lahko vpišem na srednjo šolo? 

Za vpis v srednjo šolo ni posebnih vpisnih rokov in se lahko vpišeš čez leto

 

Se lahko vpišem prek maila ali moram priti k vam? 

Vpišeš se v referatu šole, kjer dobiš vse vpisne obrazce. S seboj prinesi še spričevalo o končani osnovni šoli in srednješolska spričevala ali obvestila o uspehu (če si bil/a že vpisan/a v katerokoli srednjo šolo), osebni dokument in fotografijo. Prinesi originalne dokumente na vpogled in ti jih takoj vrnemo. 

Nudimo tudi možnost individualnega osebnega posveta v terminu po lastni izbiri.

Želim osebni posvet

 

Kdaj potekajo predavanja? 

Vsa predavanja potekajo v popoldanskem času po 16.00 uri. Potekajo dvakrat do trikrat tedensko po štiri šolske ure na dan. 

 

Ali z vpisom na vašo šolo dobim status dijaka? 

Ker na naši šoli izvajamo le izredno izobraževanje, pridobiš status udeleženca izobraževanja odraslih in s tem vse pravice kot redni dijak. 

 

Ali se lahko vpišem le zaradi pridobitve statusa študenta? 

Vpis samo zaradi statusa na naši šoli ni mogoč. Ob vpisu podpišeš pogodbo o izobraževanju, ki vas zavezuje k opravljanju študijskih in poravnanju finančnih obveznosti. Te obveznosti se končajo z zaključkom študija ali izpisom iz študijskega programa. S tem preneha veljati tudi status študenta in vse pravice s tega naslova. 

 

Koliko časa mi velja status? 

Ob vpisu na višjo strokovno šolo ti status študenta velja 2 leti, ob vpisu na visoko strokovno šolo pa 4 leta (3 leta in absolventski staž ali ponavljanje letnika). 

 

Ali mi pripadajo tudi študentski boni za prehrano? 

Študentski boni za prehrano ti pripadajo, če nisi zaposlen/a ali prijavljen/a na Zavodu republike Slovenije za zaposlovanje. 

 

Kaj vključuje šolnina? 

Šolnina vključuje:

 • vsa predavanja
 • e-gradivo
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • Microsoft Office 365
 • članstvo v knjižnici

 

Ali nudite kakšne dodatne ugodnosti? 

 • ugodne možnosti plačila šolnine (do 12 obrokov)
 • veliko parkirišče in vedno prosta parkirna mesta
 • študijski kotiček z brezplačnim internetom
 • urejanje študijskih zadev v referatu šole 5 dni na teden
 • hitra odzivnost preko elektronske pošte
 • možnost spremljanja predavanj, ki potekajo v predavalnici tudi preko MS Teams

 

Kje potekajo predavanja? 

Večino predavanj poteka preko aplikacije MS Teams. Prva predavanja in vaje se izvajajo v predavalnicah. Prav tako tudi izpiti. 

 

Kdo so predavatelji? 

Predavatelji so strokovnjaki, ki vodijo različne sektorje na ministrstvih, so vodje večjih podjetij, tako javnih kot zasebnih. Imajo bogate predavateljske in podjetniške izkušnje v domačem in mednarodnem okolju. Predavanja so obogatena z modernimi tehnikami in metodami dela. Večkrat nas obiščejo tudi gostujoči predavatelji. So mentorji, naravnani k reševanju problemov. Z veseljem sprejmejo skupine študentov v svojem delovnem okolju in organizirajo študijske ekskurzije. 

 

Kje se lahko zaposlim? 

Logistični tehnik: delo lahko obsega organizacijo poslovanja v različnih skladiščniih sistemih, izvajanja del s področja varnosti pri delu, dela, povezana s prometno infrastrukturo in javnim transportom, sodelovanje v carinskih postopkih... 

Ekonomski tehnik: pridobjena izobrazba omogoča zaposlitev v administraciji, pri pisarniškem delu, v računovodstvu, javni upravi, upravnih in sprejemnih pisarnah, proizvodnih in storitvenih podjetjih, poštni dejavnosti, turizmu … 

Logično – logistika