Kontakt

Skrbnik varstva okolja

Okoljski predpisi postajajo vse strožji z namenom spodbujanja okoljevarstva in krožne transformacije v podjetjih.

Po določilih novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora povzročitelj obremenitve, imeti okoljevarstveno dovoljenje in imenovati skrbnika varstva okolja, ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.

TRAJNOST

Študij Varstva okolja na B&B Visoki strokovni šoli za trajnostni razvoj omogoča  prevzem odgovornosti in zaposlitev na ustreznih delovnih mestih tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

Oseba s tovrstnimi celovitimi znanji s področja varstva okolja je zaželena pridobitev vsakega okoljsko odgovornega podjetja.

Poglej več

 

Kontakt in informacije

Saša Plaznik

Saša Plaznik

Natalija Plankl

Natalija Plankl

Polona Biba Drol

Polona Biba Drol

Ledeno kraljestvo na vetrobranskem steklu