Skrbnik varstva okolja

Skrbnik varstva okolja

Okoljski predpisi postajajo vse strožji z namenom spodbujanja okoljevarstva in krožne transformacije v podjetjih.

Po določilih novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora povzročitelj obremenitve, imeti okoljevarstveno dovoljenje in imenovati skrbnika varstva okolja, ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.

TRAJNOST

Študij Varstva okolja na B&B Visoki strokovni šoli za trajnostni razvoj omogoča  prevzem odgovornosti in zaposlitev na ustreznih delovnih mestih tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

Oseba s tovrstnimi celovitimi znanji s področja varstva okolja je zaželena pridobitev vsakega okoljsko odgovornega podjetja.

Poglej več

 

Kontakt in informacije

MV
contacts/BB-PORT-039-copy-2
Barbara Zakotnik-Dokl
contacts/BB-PORT-010-copy-2
Nina Lanjšček

Zaupajo nam