Kontakt

Skrbnik varstva okolja

Okoljski predpisi postajajo vse strožji z namenom spodbujanja okoljevarstva in krožne transformacije v podjetjih.

Po določilih novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mora povzročitelj obremenitve, imeti okoljevarstveno dovoljenje in imenovati skrbnika varstva okolja, ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.

TRAJNOST

Študij Varstva okolja na B&B Visoki strokovni šoli za trajnostni razvoj omogoča  prevzem odgovornosti in zaposlitev na ustreznih delovnih mestih tako v gospodarstvu kot v javni upravi.

Oseba s tovrstnimi celovitimi znanji s področja varstva okolja je zaželena pridobitev vsakega okoljsko odgovornega podjetja.

Poglej več

 

Kontakt in informacije

B&B Izobraževalni center Kranj

B&B Izobraževalni center Kranj

Mednarodna konferenca Izzivi trajnostnega razvoja – se vidimo?