Kontakt

Vozniški izpit

Vozniški izpit

Opravi vozniški izpit za katerokoli kategorijo vozil v šoli vožnje z več kot 30 letno tradicijo in najbolj zaželenimi učitelji vožnje. Nudimo ti celostno in individualno obravnavo, vključno s svetovanjem.

V B&B šoli vožnje lahko opravljaš vozniški izpit na kar štirih lokacijah - v Kranju, Škofji Loki, Radovljici in na Jesenicah.

Zagotavljamo ti prijetno izkušnjo in kakovostno storitev.

Cenik

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled je treba opraviti pred izpitom iz teoretičnega dela.

Zdravniški pregled izvajajo vsi pooblaščeni izvajalci, ki opravljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa.

Veljavnost zdravniškega spričevala je 3 leta, razen v primerih, ko zdravnik odloči drugače.

 

Kontakt

LOM CARE d.o.o. Spletno naročanje
VERDIKON, d.o.o., Oriana Verdikon, dr. med - Kranj 04 20 72 689
EOS Zora Vadnjal Gruden, dr. med - Kranj 04 20 65 621
Medicep, Šenčur 031 760 580
Holmed, Škofja Loka 04 51 70 170
Zdravstevni dom Tržič 04 59 71 690
Zdravstveni dom Kranj 04 20 82 109

Prva pomoč

Prvo pomoč – usposabljanje in izpit opraviš na eni izmed območnih enot Rdečega Križa Slovenije.

Veljavnost potrdila ni časovno omejena.

 

Usposabljanja iz prve pomoči ni potrebno opravljati:

  • kandidatom za vožnjo vozil kategorij AM in F
  • kandidatom s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo (zaključno spričevalo)
  • zdravnikom in zobozdravnikom
  • študentom medicine in stomatologije z opravljenim izpitom (indeks)
  • bolničarjem CZ in vojakom z opravljenim tečajem (vojaška knjižica ali potrdilo)

 

Kontakt

Rdeči Križ,  OE Kranj 04 20 18 672 ozrk.kranj@siol.net
Rdeči Križ, OE Tržič 040 754 743 trzic.ozrk@ozrks.si
Rdeči križ, OE Škofja Loka 04 51 70 650 sk.loka.ozrk@t-2.net
Rdeči Križ, OE Radovljica 04 5971 680 radovljica.ozrk@ozrks.si
Rdeči Križ, OE Jesenice 04 580 96 60 jesenice.ozrk@ozrk.si

 

 

 

Teoretični del - tečaj CPP in izpit iz teorije

V šoli vožnje opravimo tečaj cestno prometnih predpisov. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.

Tečaj CPP je sestavljen iz splošnega dela in dodatnega dela za posamezno kategorijo.

Splošni del tečaja obsega 16 ur predavanj, število ur dodatnega dela tečaja pa je odvisno od izbrane kategorije. Prisotnost na tečaju je obvezna.

V primeru, da že imaš vozniško dovoljenje katerekoli kategorije, je treba opraviti le dodatni del izbrane kategorije.

VSE O TEČAJU CPP

Cenik

Po opravljenem tečaju CPP, tečaju iz prve pomoči in zdravniškem spričevalu se lahko na pristojni Upravni enoti prijaviš na izpit iz teorije pred izpitno komisijo.

Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost izpita iz teorije pa je 3 leta.

 

Posebnosti

Prehod iz kategorije A1 v A2 in iz A2 v A je možen brez teoretičnega dela. Izpit za vleko priklopnika z osebnim vozilom je možno opraviti brez teoretičnega dela.

PRIJAVI SE NA TEČAJ CPP

Praktični del

Učne ure praktičnega usposabljanja za voznika opraviš z učiteljem vožnje, ki ga izbereš sam.

Vozniški izpit

S programom usposabljanja je za kategorije B - avto, A - motor, C - tovornjak, D - avtobus predpisanih 8 učnih ur, za kategorije BE - priklopnik, CE - tovornjak s priklopnikom 4 učne ure in F - traktor pa 14 učnih ur.

Cenik

Vozniški izpit opraviš pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro za kategorijo B, za vozila ostalih kategorij pa dve šolski uri.

IZBERI SVOJEGA INŠTRUKTORJA

Kontakt

Sandra Janc

Sandra Janc

Organizatorka usposabljanj - PE Kranj

sandra.janc@bb.si 031 624 000 04 280 83 00
Ela Vidmar

Ela Vidmar

Organizatorka usposabljanj - PE Škofja Loka

ela.vidmar@bb.si 031 624 666 04 515 70 00
Irena Praprotnik

Irena Praprotnik

Organizatorka usposabljanj, Radovljica

irena.praprotnik@bb.si 041 540 015 04 530 05 30