Kontakt

Usposabljanje reševalcev

Vse več intervencijskih služb se srečuje z vozili, ki presegajo največjo dovoljeno maso 3,5 tone in pomanjkanjem voznikov z izpitom C kategorije. Zdaj boste ta vozila lahko vozili tudi z uspešno opravljenim usposabljanjem za tako imenovana manjša intervencijska vozila.

To možnost je omogočil Zakon o voznikih in sicer za vozila z največjo dovoljeno maso od 3,5 do 5,5 tone in sicer za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in specialnih vozil za izvajanje nujne medicinske pomoči, ki se uporabljajo v okviru javne zdravstvene službe in vojaške zdravstvene službe, posebej označenih intervencijskih vozil civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne javne reševalne službe in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se uporabljajo za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

mala intervencijska vozila

Program

Program usposabljanja je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Cilj usposabljanja je zagotoviti pridobitev predpisanih znanj in spretnosti ter zagotoviti umirjen, varen in nemoten potek cestnega prometa.

Teoretično usposabljanje traja štiri pedagoške ure, na koncu pa sledi še pisni preizkus znanja, kjer mora kandidat, za uspešno oceno, pravilno odgovoriti na najmanj 90 odstotkov vprašanj.

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja iz teorije lahko nadaljujete usposabljanje s praktičnim programom. To obsega najmanj devet ur vožnje, ki jih praviloma opravljate z vozilom te kategorije, ki je v lasti pooblaščenega podjetja – šole vožnje, ki opravlja usposabljanje, lahko pa tudi z vozilom organizacije, ki vas je  napotila na usposabljanje. Po končanem praktičnem usposabljanju sledi še izpitna vožnja z ocenjevalcem.

Po uspešno opravljenem programu usposabljanja URSZR izda potrdilo v obliki kartice.

 

Potrdilo velja 5 let

Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo manjših intervencijskih vozil se izda z veljavnostjo petih let. Po poteku veljavnosti se podaljša, če je imetnik potrdila telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom kandidata za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata, in opravlja operativne in druge naloge zaščite, reševanja in pomoči, kar dokaže s potrdilom pristojne organizacije.

Potrdilo velja izključno skupaj z veljavnim vozniškim dovoljenjem kategorije B.

 

Cena

V primerjavi z izpitom C kategorije, je usposabljanje za mala intervencijska vozila približno polovico cenejše, pa tudi časovno približno pol krajše.

Ni vam potrebno opravljati psiho testov ter izpita iz teorije na izpitnem centru, operativni gasilci – nosilci izolirnega dihalnega aparata, pa ne potrebujete dodatnega zdravniškega pregleda.

Pogoji

Kdo se lahko usposablja?

V program usposabljanja se lahko vključi kandidat za voznika, ki:

  • ni voznik začetnik;
  • ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B;
  • je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata;
  • opravlja operativne in druge naloge zaščite, reševanja in pomoči, kar dokaže s potrdilom pristojne organizacije.

Prijava

Kandidate za voznike na usposabljanje prijavijo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, zavodi in druge organizacije, v katerih so kandidati za voznike zaposleni oziroma opravljajo operativne in druge naloge zaščite, reševanja in pomoči. Prijave se posredujejo v elektronski obliki v modul namenske računalniške aplikacije URSZR.

Prijavi je treba za posameznega kandidata za voznika priložiti:

  • fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije B;
  • veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata;
  • potrdilo o opravljanju operativnih in drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter
  • dokazilo o plačilu stroškov usposabljanja.
     

Informacije

avtosola@bb.si 

Erasmus je zakon!