Kontakt

1. Osebni pristop

Slogan šole B&B je »Šola, kjer udeležence in študente poznamo tako po imenih kot po obrazih«. Ta slogan uresničujemo vsak dan. Trudimo se, da vse naše udeležence izobraževanja odraslih spoznamo osebno in jim na podlagi tega med šolanjem pomagamo zaključiti študij in pridobiti izobrazbo.

2. Osebni izobraževalni načrt

Na podlagi osebnega pristopa v sodelovanju z vsakim udeležencem posebej pripravimo tudi osebni izobraževalni načrt. V njem glede na posameznikove zmožnosti in potrebe opredelimo časovni potek šolanja in okvirni datum zaključka. Med šolanjem spremljamo posameznikov napredek in dosežene vmesne cilje. Ob morebitnih neuspehih oziroma nedoseganju zastavljenih ciljev udeleženca povabimo na pogovor, kjer odkrivamo razloge za to, mu pomagamo rešiti težave ter po potrebi prilagodimo njegov izobraževalni načrt.

3. Kakovostni, strokovni predavatelji, ki iščejo znanje

Večina naših predavateljev prihaja iz gospodarstva, kjer so vsakodnevno v stiku s stroko, o kateri predavajo. To je eno od zagotovil za kakovostno izobraževanje, saj na predavanjih udeležence seznanjajo z aktualnimi novostmi, ki jih lahko potem prenesejo neposredno v podjetje, kjer so zaposleni. Za ohranjanje kakovostnih in strokovnih predavanj poskrbimo tudi s pomočjo anket, kjer naši udeleženci lahko izrazijo svoje mnenje o predavateljih in njihovem podajanju snovi. Če je mnenje slabše oziroma če udeleženci podajo pomisleke, se s predavateljem o tem pogovorimo in rešimo težavo. Predvsem pa naši predavatelji pri udeležencih iščejo znanje in ne neznanja.

4. 98-odstotni uspeh na poklicni maturi

O kakovostnem izobraževanju na srednji poklicni in strokovni šoli B&B sama zase govori tudi statistika, saj je uspeh naših udeležencev, ki prvič pristopijo k opravljanju poklicne mature, 98 %.

5. Najnižja šolnina

Da kakovost ne pomeni vedno tudi visoke cene, pove višina šolnine, ki je, glede na to, kaj vse za ta denar dobite, najnižja med primerljivimi šolami in programi. V šolnino so všteta vsa predavanja, vsa literatura, trikratna možnost opravljanja enega izpita in članstvo v naši strokovni knjižnici B&B.

6. Najhitrejša pot do izobrazbe

Na podlagi osebnega izobraževalnega načrta ter prilagodljivosti naše šole vsakemu posamezniku omogočimo opravljanje obveznosti glede na njegove želje. Udeležencem, ki se odločijo, da bodo napredovali hitreje od ostalih sošolcev, omogočamo opravljanje obveznosti izven redno predvidenih rokov, zato je lahko pot do izobrazbe kratka in hitra, kljub temu pa pri tem ne trpi kakovost pridobljenega oziroma usvojenega znanja.

7. Andragoški pristop

Veliko udeležencev, ki se odločijo za izobraževanje ob delu oziroma za izobraževanje odraslih, ima na izobraževanje v redni šoli ali na fakulteti slabe spomine in se z grenkim priokusom ponovno vpišejo v šolo. Zaposleni na šoli B&B želimo, da bi udeleženci z veseljem hodili na predavanja ter bili uspešni pri opravljanju izpitov, predvsem pa se z veseljem spominjali šolskih in študijskih dni iz šole B&B. To dosegamo, tako da udeležence obravnavamo kot odrasle z različnimi življenjskimi izkušnjami in zgodovino ter kot enakovredne sogovornike v pogovoru.

8. Upoštevanje predznanja

Naši predavatelji sproti, na predavanjih, preverjajo predznanje udeležencev o določeni temi in na podlagi tega predavanja prilagajajo različnim skupinam. Če se zgodi, da so v skupini udeleženci, ki težje sledijo predavanjem, zanje organiziramo dodatne individualne konzultacije s predavateljem.

9. Interaktivna predavanja

Oblika predavanj na šoli B&B ni nikoli samo taka, da predavatelj piše na tablo ali celo samo sedi za katedrom in razlaga oziroma govori, udeleženci pa le zapisujejo podano snov, brez možnosti vprašanj ali podajanja svojih mnenj. Pri nas so predavanja zelo interaktivna, saj vseskozi poteka dialog med predavateljem in udeleženci.

10. E-učilnice

Vsi naši predavatelji pripravijo interno gradivo za vsak predmet, zato naši udeleženci nimajo dodatnih stroškov s kupovanjem literature oziroma ne izgubljajo časa z iskanjem te po knjižnicah ali na internetu. Poleg osnovne literature, ki jo vsak udeleženec prejme v fizični obliki na predavanjih, pa dodatno literaturo, navodila, izpitna vprašanja ali zanimive članke ter internetne povezave objavijo v e-učilnicah, to je virtualni prostor, kjer udeleženci dostopajo do vse literature, kjer lahko predavateljem postavijo dodatna vprašanja, ki se jim postavljajo med učenjem, poklepetajo s sošolci o določeni temi, jih prosijo za nasvet ali le spodbudno besedo, ko čutijo, da izgubljajo zanos za učenje.

Avtor: Polona Biba Drol

Dobimo se na družbenih omrežjih