Kontakt

Današnji čas je zaznamovan s hitrimi spremembami v družbi in gospodarstvu. Razmere zahtevajo od nas široko in aktivno znanje. Izobraževanje pomeni pot, ki širi in odpira nove možnosti, ne daje zgolj stopnje izobrazbe.

Dobro stoječa podjetja vsakodnevno izobražujejo svoje zaposlene. Organizacije zaposlujejo ljudi, ki so v delovnem okolju učinkoviti od prvega trenutka. V času hitrega napredka in razvoja uspešnost zaposlenih dosežemo s stalnim učenjem in spoznavanjem novosti. V znanju je moč, znanje daje samozavest in predstavlja zaklad, ki ga gospodarska kriza ne more vzeti, je pa lahko rešitev iz nje.

Smo najboljša šola – predvsem zato, ker naši študenti ob veliki meri odgovornosti in samoiniciativnosti dosegajo velike uspehe  V odrasli dobi si bolje zapomnimo snov, ki se jo naučimo v šoli, saj jo navezujemo na izkušnje in istočasno prenašamo v svoje vsakdanje delo. Poleg formalnega znanja, ki ga študenti pridobijo pri nas, jih usposobimo tudi v vseživljenjskih kategorijah – pomembno se nam zdi, da znajo ustrezno komunicirati, da obvladajo sodobne kulturne, ekonomske in organizacijske pristope in da so strpni. Trudimo se, da smo na teh področjih zelo zahtevni in s tem razvijamo splošne veščine.

Na šoli BB izvajamo programe za odrasle, večinoma za osebe, ki imajo na svojem strokovnem področju že praktične izkušnje. Zanje je študij lažji. Na nekaterih področjih študija gre predvsem za potrditev in utemeljitev tistega, kar poznamo že iz prakse. Pričakujemo predvsem vpis posameznikov, ki želijo nadaljevati študij ali so to že poskušali. Nadaljevanje študija po srednji šoli marsikomu ni bilo dano iz takih ali drugačnih razlogov. Naša šola BB vsakomur omogoča prijazen in dostopen študij. Izbirate lahko med srednješolskimi, višješolskimi in visokošolskimi programi.

Pri nas boste uspešni, namreč skupaj bomo prišli do cilja.

Avtor: Maja Zalokar

Dobimo se na družbenih omrežjih