Contact

Karierni center

Svetovanje

Vabimo vse udeležence, diplomante, predavatelje vseh programov šole BB in delodajalce, da se oglasite v pisarni kariernega centra in se pogovorite z ekipo izkušenih strokovnjakov.

Karierni center organizira dogodke, delavnice in individualna svetovanja, povezana z različnimi temami, kot so: načrtovanje kariere, priprava življenjepisa in ponudbe za zaposlitev, obiske delodajalcev s predstavitvami načina kadrovanja, pogajanja o višini plače in druge aktivnosti, povezane z delom in zaposlitvijo.

Aktivno spremljanje trga dela je kompetenca, ki se je lahko naučite. Študentom in dijakom nudimo tudi pomoč pri iskanju primernega delodajalca za praktično izobraževanje. Vse postopke povezane s praktičnim izobraževanjem si lahko preberete v Pravilniku o praktičnem izobraževanju.

Preverite prosta delovna mesta in možnosti za opravljanje prakse ter najdite druge koristne napotke v spletni učilnici Karierni center.

Karierno svetovanje je namenjeno vsem, ki želijo poglobiti znanje s področja vodenja kariere in razvoja zaposlitvenih kompetenc. S pomočjo osebnega svetovalca boste: 

  • prepoznali lastne kompetence,
  • spoznali ključne dejavnike, potrebne za karierni uspeh,
  • ugotovili kako stopiti iz množice in prepričati delodajalca,
  • usvojili sodobne veščine učinkovitega nastopa na trgu dela.

Karierni center izvaja tudi aktivnosti za mlade in njihove starše:

  • delavnice za starše,
  • delavnice za mladostnike,
  • predstavitve poklicev za učence in dijake ter
  • individualna svetovanja.

Bi želeli predstavitev ali izvedbo na vaši šoli, na prireditvi ali v vašem podjetju?

Delodajalci

Karierni center načrtuje predstavitve podjetij skozi celotno šolsko/študijsko leto. Tako vaše podjetje in karierne priložnosti pri vas kot tudi možnosti sodelovanja pri projektnih nalogah, študijski praksi, lahko predstavite na naših lokacijah v Ljubljani in Kranju. Dogovorili se bomo za ustrezen termin, obliko predstavitve, lahko pa načrtujemo tudi prostor za hitre intervjuje. Prav tako lahko študentom in dijakom predstavimo možnost obiska podjetja. V večini primerov gre za enodnevne obiske, ki nudijo možnost pobližje spoznati delovanje, prostore in vzdušje podjetja. Prednost za podjetja je, da lahko ciljno predstavijo sebe in pobližje spoznajo potencialne nove sodelavce. Nudimo vam tudi možnost predstavitve aktualnih prostih delovnih mest preko naše spletne učilnice kariernega centra.

 

Unikatno-ime-za-slide...--da-se-lazje/tatjana_small

»Predavanja so bila izjemno zanimiva. Način predavanja je bil energičen. Aktivno smo bili vključeni v sodelovanje. Mentorica nas je spodbujala in motivirala.«

Unikatno-ime-za-slide...--da-se-lazje/dscana_peklenik_kr_small

»Predstavljeno je bilo zelo na zabaven in zanimiv način. Izredno dobra mentorica. Pohvalno. Več od pričakovanega.« 

Kariera

Več kot desetletje že izvajamo poglobljeno karierno svetovanje in dolgoročno spremljamo zadovoljstvo z našim delom. Vsebine prilagajamo ciljnim skupinam in stalno izobražujemo ter usposabljamo naše karierne svetovalke. Osredotočamo se na posameznika in njegove potrebe. Sodelujemo tudi v državni delovni skupini za oblikovanje medresorskih smernic kakovosti in nadaljnji razvoj sistema kakovosti vseživljenjske karierne orientacije. Pri svojem delu uporabljamo in spoštujemo etične standarde IAEVG (Mednarodno združenje za izobraževalno in poklicno orientacijo).

Uspehi in zadovoljstvo naših udeležencev na novih delovnih mestih so vodilo za naš nadaljnji razvoj.

Tatjana Čeh Naglič

Tatjana Čeh Naglič

Vodja kariernega centra

tatjana.ceh-naglic@bb.si 041 680 229

Pridružite se

V svojo družbo vabimo sodelavce, ki ste pripravljeni sprejeti izzive, ljudi, ki si želite novih izkušenj in znanj in so pripravljeni tvegati. Cenimo znanje, ustvarjalnost, pozitiven pogled in sodelovanje. Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in nadaljnji razvoj. V svojo sredino vabimo obetavne posameznike, ki v našem podjetju prepoznavate skupne vrednote, vizijo in priložnosti za nadaljnji razvoj svoje kariere.

 

Prosta delovna mesta:

V šoli vožnje /avtošoli iščemo učitelje vožnje/vozniške inštruktorje za območje Gorenjske.

 

Kljub temu lahko vsi tisti, ki ste se v zgornjih vrsticah prepoznali, pošljete motivacijsko pismo z življenjepisom na elektronski naslov grega.kramar@bb.si.

Vašo dokumentacijo bomo obravnavali zaupno in vas v primeru potreb o možnostih sodelovanja tudi obvestili.

 

Želite predavati na šoli BBICES, na srednješolskih, višješolskih ali visokošolskem strokovnem programu?

Pogoj

  • ustrezna stopnja in vrsta izobrazbe (ustrezno strokovno področje; najmanj univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja) in
  • dosežki na področju stroke in izobraževanja.

Za višješolskega predavatelja lahko kandidirate za največ tri višješolske predmete oziroma tri področja hkrati. Kataloge znanj za posamezni višješolski program si lahko pogledate na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje. Merila in postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol sta pojasnjena na spletni strani ministrstva.

 

Podrobnosti in kontakt

mag. Maja Zalokar, univ. dipl. org., ravnateljica

How many drinks can I have?