Kontakt

1. Ker službe v logistiki in proizvodnji so.

Kot piše časnik Finance, naj bi  v prvem četrtletju tega leta nove sodelavce iskalo sedem odstotkov podjetij, tako kaže raziskava družbe Manpower. Po raziskavi bodo največ zaposlovali delodajalci v proizvodni panogi, transportu in logistiki, kar 14 odstotkov podjetij napoveduje rast števila zaposlenih.

2. Logisti lahko delajo

v proizvodnji, logističnih podjetjih, organizacijah, ki se ukvarjajo z oskrbovalnimi verigami, mednarodno trgovino, prometom in skladiščenjem, v gospodarskih  javnih službah. Logistična znanja so dovolj široka, da pripomorejo tako k boljšemu poslovanju v ekonomskem smislu kot večji konkurenčnosti na trgu. Med panoge, ki v Sloveniji kujejo največje dobičke, se uvrščajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s cestnim tovornim oz. potniškim zračnim prometom, proizvodnjo in trgovino.

3. Dobro poznavanje logistike pripomore h konkurenčnosti organizacije.

Obvladovanje logistike je osredotočeno na optimizacijo materialnih in informacijskih tokov v organizacijah, obvladovanje oskrbnih verig pa je koristno za povezovanje med podjetji. To sta pomembna predmeta na višješolskem programu logistično inženirstvo; mnogi študenti to področje raziščejo v diplomski nalogi in tako pripomorejo k izboljšanju poslovanja podjetja, v katerem so zaposleni.

Logistika je nujna sestavina poslovnih in tržnih strategij ter sredstvo za povečanje konkurenčnosti. Zato je uporabna tudi v vseh drugih podjetjih in pomembna za samozaposlene. Danes velja – če obvladaš logistiko, obvladaš posel. Postanite inženir logistike na BB in obvladajte posel bolje od drugih.

Dobimo se na družbenih omrežjih