Kontakt

Preizkus znanja

Teoretični preskus znanja, ki mora trajati vsaj štiri ure, je sestavljen iz dveh delov, in sicer:

  • vprašanj, ki vključujejo več možnih odgovorov in iz vprašanj, ki zahtevajo neposredni odgovor, ter študij primerov.

 

Praktični preskus znanja, ki mora trajati vsaj dve uri, je sestavljen iz dveh delov, in sicer:

  • preskusa vožnje za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov,
  • praktičnega preskusa.

 

K praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije in veljavno potrdilo da je opravil vozniški izpit. Kandidat, ki še ni opravil vozniškega izpita ustrezne kategorije in ne izpolnjuje pogoja ustrezne starosti, določene z zakonom, ki ureja varnost cestnega prometa, mora pri enem od izvajalcev pridobivanja temeljnih kvalifikacij začeti usposabljanje za pridobitev kvalifikacije. Na podlagi potrdila izvajalca, da je začel usposabljanje za pridobitev temeljne kvalifikacije, opravi vozniški izpit. Ko pridobi tudi temeljno kvalifikacijo voznika, mu na podlagi potrdila o opravljenem vozniškem izpitu in spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji upravna enota izda vozniško dovoljenje. Praktični preskus kandidat opravlja pred članom izpitne komisije za praktični preskus znanja. Če kandidat opravlja preizkus znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za C in D kategorijo, opravlja praktični preizkus samo z vozilom D kategorije.

Komisija, imenovana s strani ministra izda kandidatom, ki uspešno opravijo teoretični in praktični preskus znanja spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo vozil.

 

Kdaj lahko pristopim?

  • za prevoz blaga, ko imam opravljen vozniški izpit najmanj C kategorije,
  • od 18. leta: vozilo vozniških kategorij C in C + E, če imam za pridobitev temeljne kvalifikacije,
  • od 18 leta: vozilo vozniških kategorij C1 in C1 + E, če imajo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije,
  • od 21. leta vozilo vozniških kategorij C in C + E, če imajo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije,
  • od 21. leta: vozilo vozniških kategorij D in D + E za prevoz potnikov na linijskih prevozih, ki niso daljši od 50 kilometrov, in vozilo vozniških kategorij D1 in D1 + E,
  • če imajo spričevalo od 21 leta: vozilo vozniških kategorij D in D + E, če imajo spričevalo za pridobitev temeljne kvalifikacije,
  • od 23. leta vozilo vozniških kategorij D in D + E, če imajo spričevalo.
Pozor, nevarni voznik!