Višja šola Ljubljana | BB.si

Višja strokovna šola

 • Višješolski strokovni programi so odlična rešitev slovenskega izobraževalnega sistema. Pridobite stopnjo izobrazbe VI/1 in postanete inženir. S tem dobite potrditev svojega znanja in kompetenc, hkrati pa si olajšate možnost napredovanja – tako v službi kot osebno. S končano višjo strokovno šolo se lahko vpišete v 2. letnik večine visokošolskih programov, torej omogoča postopno pridobivanje izobrazbe, primerno predvsem za odrasle, zaposlene posameznike. Urnik dobite za celo leto vnaprej, o vseh spremembah pri izvedbi ste obveščeni preko sms-sporočil, tudi o doseženih ocenah. Med študijem vas bomo spremljali in vam stali ob strani na vsakem koraku – od uvodnega predavanja do diplomskega izpita in naprej – v alumni klubu, kjer spremljamo karierni napredek naših diplomantov.

   

  Višja šola Ljubljana
  BB, Višja šola Ljubljana - diplomanti, september 2015.
 • Inženir logistike

  Logistika je veda, ki poganja svet. Razvija se tako hitro, da je njen napredek dejansko težko spremljati. Na BB se z logistiko ukvarjamo že 25 let v taki in drugačni obliki. Sodelujemo s podjetji, ki veljajo za paradne konje slovenskega gospodarstva in predavatelji, ki so vsakodnevno vključeni v logistične procese na različnih ravneh. Njihove praktične izkušnje bistveno pripomorejo h krepitvi strokovnih kompetenc naših diplomantov.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 3. 10. 2017
 • Inženir strojništva

  Strojništvo je področje, ki je najmočneje vpeto v tehnološki razvoj. Inženirski poklic prinaša novo znanje, ki ga lahko takoj uporabite v delovnem okolju večjega ali manjšega podjetja, hkrati pa lahko prinaša karierno napredovanje in osebni razvoj.

   

  Študij strojništva na BB se lahko pohvali s predavatelji, ki so zaposleni na različnih pozicijah v podjetjih, in s študenti vsakodnevno delijo izkušnje iz prakse. V diplomskih nalogah diplomantov strojništva so predstavljeni praktični primeri tehnoloških izboljšav, prenov in inovacij.

   

  Informacije

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 3. 10. 2017
 • Inženir elektroenergetike

  Elektroenergetika je vpeta tako v naše zasebno življenje kot tudi v delovanje večjih in manjših podjetij. Ustrezne elektroenergetske rešitve lahko bistveno pripomorejo k tehnološkemu razvoju in napredku. Na BB povezujemo teoretično znanje s konkretnimi primeri iz prakse. Naši predavatelji so strokovnjaki, ki izkušnje iz delovnega okolja vsakodnevno prinašajo v predavalnice in z njimi seznanjajo študente. Spodbujajo jih, da rešitve različnih elektroenergetskih problemov obravnavajo v diplomskih in seminarskih nalogah ter s tem prispevajo k razvoju področja.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 3. 10. 2017
 • Računovodstvo

  Računovodstvo je višješolski študijski program (6/1), usklajen z zahtevami bolonjske deklaracije in ovrednoten po evropskem kreditnem sistemu ECTS. Program je praktično naravnan, vzpodbuja in vodi študente k pridobivanju  konkretnega znanja. Teoretična izhodišča so povezana s predpisi. Študente spodbujamo k stalnemu spremljanju zakonodaje in karierni rasti. Študij je primeren za odrasle, saj poteka v popoldanskem času, in ga je mogoče zaključiti v dveh letih. Vsebinski sklopi obsegajo obvezne in izbirne module, prostoizbirni predmet in diplomsko delo. Študenti lahko izberejo področje, na katerem so zaposleni ali jih podrobneje zanima: Računovodstvo za samostojne podjetnike, Poslovodno računovodstvo, Stečaji in insolvenčni postopki ter Računovodstvo za negospodarstvo. Področje računovodstva je zanimivo in omogoča samozaposlitev.

  2 leti VI/1 30. 9. 2017
 • Ekonomist

  Ekonomista potrebuje vsako podjetje oziroma vsak od nas je vsaj malo tudi ekonomist. Višješolski program povezuje znanja komunikacije in tujih jezikov s konkretnimi področji (finance, trženje, organizacija). Na šoli BB spodbujamo povezovanje teorije s prakso; k temu so usmerjeni tudi naši predavatelji in mentorji.

   

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 3. 10. 2017
 • Poslovni sekretar

  Postanite desna roka vodje in se naučite upravljati s časom, pridobite izkušnje s področja administrativne logistike, se naučite dobro komunicirati v slovenskem in tujem jeziku. Nadgradite svoje strokovno znanje z najnovejšimi trendi v pisarniškem poslovanju.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 3. 10. 2017
BBlog Izobraževanje / 20.09.2015 / Ana Peklenik

Kam naprej? Katero šolo izbrati? Zavod RS za zaposlovanje redno objavlja seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev, ki sta lahko pomoč pri odločitvi za študij. Spletna stran 24 ur je...