Višja strokovna šola | B&B

Višja strokovna šola

 • VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

  Višješolski strokovni programi so odlična rešitev slovenskega izobraževalnega sistema. Pridobite stopnjo izobrazbe VI/1 in postanete inženir. S tem dobite potrditev svojega znanja in kompetenc, hkrati pa si olajšate možnost napredovanja – tako v službi kot osebno.

  S končano višjo strokovno šolo se lahko vpišete v 2. letnik večine visokošolskih programov, torej omogoča postopno pridobivanje izobrazbe, primerno predvsem za odrasle, zaposlene posameznike. Urnik dobite za celo leto vnaprej, o vseh spremembah pri izvedbi ste obveščeni preko sms-sporočil, tudi o doseženih ocenah.

  Med študijem vas bomo spremljali in vam stali ob strani na vsakem koraku – od uvodnega predavanja do diplomskega izpita in naprej – v alumni klubu, kjer spremljamo karierni napredek naših diplomantov.

   

  ALI SE LAHKO VPIŠEM V VIŠJO ŠOLO?

  V višješolski študijski program se lahko vpišete po opravljeni splošni ali poklicni maturi oziroma po končanem primerljivem izobraževanju po prejšnjih predpisih. Imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju? Pozanimajte se o vpisu.

   

  KDAJ SE VPIŠEM?

  V novo študijsko leto se lahko vpišete od sredine februarja do konca oktobra.

   

  KAJ POTREBUJEM ZA VPIS?

  − originalni spričevali zadnjih dveh letnikov končane srednje šole;
  − originalna spričevala o zaključnem izpitu, maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi ali druga dokazila o končanem šolanju;
  − osebni dokument;
  − dve fotografiji za osebne dokumente.

   

  KAJ VSE VKLJUČUJE ŠOLNINA?

  Šolnina vključuje vpisnino, vsa predavanja, vso literaturo, trikratno možnost opravljanja enega izpita, članstvo v knjižnici in študentsko izkaznico.

   

  Višja šola Ljubljana

 • Inženir logistike

  Logistika je veda, ki poganja svet. Razvija se tako hitro, da je njen napredek dejansko težko spremljati. Sodelujemo s podjetji, ki veljajo za paradne konje slovenskega gospodarstva in predavatelji, ki so vsakodnevno vključeni v logistične procese na različnih ravneh. Njihove praktične izkušnje bistveno pripomorejo h krepitvi strokovnih kompetenc naših diplomantov.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2020
 • Inženir strojništva

  Strojništvo je področje, ki je najmočneje vpeto v tehnološki razvoj. Inženirski poklic prinaša novo znanje, ki ga lahko takoj uporabite v delovnem okolju večjega ali manjšega podjetja, hkrati pa lahko prinaša karierno napredovanje in osebni razvoj.

   

  Predavali vam bodo predavatelji, ki so zaposleni na visokih pozicijah v priznanih podjetjih, in s študenti vsakodnevno delijo izkušnje iz prakse. V diplomskih nalogah diplomantov strojništva so predstavljeni praktični primeri tehnoloških izboljšav, prenov in inovacij.

   

  Informacije

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2020
 • Inženir elektroenergetike

  Elektroenergetika je vpeta tako v naše zasebno življenje kot tudi v delovanje večjih in manjših podjetij. Ustrezne elektroenergetske rešitve lahko bistveno pripomorejo k tehnološkemu razvoju in napredku. Na BB povezujemo teoretično znanje s konkretnimi primeri iz prakse. Naši predavatelji so strokovnjaki, ki izkušnje iz delovnega okolja vsakodnevno prinašajo v predavalnice in z njimi seznanjajo študente. Spodbujajo jih, da rešitve različnih elektroenergetskih problemov obravnavajo v diplomskih in seminarskih nalogah ter s tem prispevajo k razvoju področja.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2020
 • Ekonomist

  Ekonomista potrebuje vsako podjetje oziroma vsak od nas je vsaj malo tudi ekonomist. Višješolski program povezuje znanja komunikacije in tujih jezikov s konkretnimi področji (finance, trženje, organizacija). Na šoli BB spodbujamo povezovanje teorije s prakso; k temu so usmerjeni tudi naši predavatelji in mentorji.

   

  ekonomist

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2020
 • Poslovni sekretar

  Postanite desna roka vodje in se naučite upravljati s časom, pridobite izkušnje s področja administrativne logistike, se naučite dobro komunicirati v slovenskem in tujem jeziku. Nadgradite svoje strokovno znanje z najnovejšimi trendi v pisarniškem poslovanju.

   

  Informacije:

  Telefonska številka: 031 375 790 ali 04 280 83 04

  Elektronski naslov: referat@bb.si

  2 leti VI/1 oktober 2020
Loading...