Vse o CPP – kdo ga lahko opravlja in kako poteka | B&B

BBlog

Avtošola / 01.07.2020 / Katarina Šifrer

Vse, kar moraš vedeti o tečaju CPP

CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje imenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno prometnih predpisov je zagotovo nujno potrebno za vse udeležence v prometu, še posebej pomembno pa je za vse voznike motornih in drugih vrst vozil. Tudi za pešce in kolesarje je vsaj osnovno poznavanje CPP potrebno že zaradi varnosti, saj so prav tako aktivni udeleženci v prometu. Osnove CPP moramo torej poznati vsi, za bodoče voznike motornih vozil pa je z Zakonom o voznikih predpisano tudi preverjanje teoretičnega znanja pred izpitno komisijo.

Kdo se lahko udeleži preverjanja teoretičnega znanja (izpit CPP) pred izpitno komisijo?

CPP izpit kot smo ga poznali včasih ne obstaja več, danes znanje iz cestno prometnih predpisov pridobite iz obveznega tečaja CPP in opravljenega teoretičnega preverjanja znanja pred pričetkom vožnje v avtošoli. 

Za pristop k preverjanju znanja iz cestno prometnih predpisov obstajajo določeni pogoji. Prvi je starostni pogoj, ki je odvisen od posamezne kategorije in sicer:

  • za kategorijo AM (H) – ko dopolniš 14,5 let;
  • za kategorijo A1 – ko dopolniš 15,5 let;
  • za kategorijo A2 – ko dopolniš 17,5 let;
  • za kategorijo A – ko dopolniš 23,5 let;
  • za kategorijo B – ko dopolniš 16 let.

Naslednji pogoji so še zdravniško spričevalo, opravljen izpit iz nudenja prve pomoči za vse kategorije, razen za AM in F, veljaven osebni dokument ter plačilo in obiskovanje tečaja CPP.

Prisotnost na tečaju CPP je obvezna. Opravljeno izobraževanje ima trajno veljavo.

Ne odlašaj – opravi tečaj CPP čim prej!

Že nekaj časa velja, da se lahko od 16. leta starosti začneš usposabljati za vozniški izpit za osebni avto. Strokovnjaki varne vožnje ugotavljajo, da so mladi, ki lahko po zaključenem usposabljanju avtomobil dve leti vozite s spremljevalcem in po dveh letih opravite še praktični del izpita, posledično v prometu veliko bolj varni in izkušeni vozniki v primerjavi s tistimi, ki odvozijo le obveznih 20–30 šolskih ur in opravijo vozniški izpit, na cesti pa se samostojno znajdete pravzaprav z zelo malo praktičnih izkušenj.

Tečaj CPP

Kolikokrat se lahko udeležimo teoretičnega preverjanja znanja iz cestno prometnih predpisov (CPP test)?

Na teoretični del preverjanja znanja se lahko prijavite po uspešno opravljenem usposabljanju za nudenje prve pomoči, na katerem pridobiš kartico PP, katere veljavnost je trajna ter z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki velja 3 leta in evidenčnim kartonom vožnje, v katerem je vpisano opravljeno teoretično usposabljanje (tečaj CPP).

Na teoretični del preverjanja znanja pred izpitno komisijo se lahko prijaviš na kateri koli upravni enoti. Seveda imaš na voljo več poskusov. Če preverjanja ne opraviš uspešno, se lahko na izpit takoj ponovno prijaviš, v trem primeru čakaš vsaj 5 dni na ponovni termin.

Za pripravo na preverjanje teoretičnega dela so na voljo številni pripomočki, knjige in spletna gradiva, svoje znanje pa lahko preveriš tudi v dostopnih on-line testnih polah (CPP testih) in mobilnih aplikacijah. Za lažje učenje so na spletu na voljo tudi najtežja vprašanja s področja CPP, tako da se na preverjanje zlahka zelo dobro pripraviš.

Kako poteka preverjanje teoretičnega znanja za pridobitev vozniškega izpita?

Pred leti smo, kot zaključek tečaja CPP, pisali CPP teste. Zdaj je sistem nekoliko drugačen. Šole vožnje izvajamo tečaje CPP, kot to narekuje program usposabljanja za voznike motornih vozil. Tako se še pred začetkom praktične vožnje, udeležiš obveznega splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja, ki poteka v obliki predavanj iz cestno prometnih predpisov. Opravljenemu teoretičnemu usposabljanju sledi preverjanje znanja pred izpitno komisijo na izpitnem centru.

Preverjanje znanja poteka preko računalnika, pred pristojno republiško izpitno komisijo za voznike motornih vozil. Za uspešno opravljeno teoretično znanje, moraš imeti vsaj 90% pravilnih odgovorov.

Testne pole (CPP testi) obsegajo od 30 (kategorija G) do 40 testnih nalog (kategorije B, C, D in CE). Čas, ki je na voljo za reševanje – od vstopa v testno polo (CPP testa) do njene oddaje – je omejen na 40 minut, znotraj tega pa ni časovnih omejitev za odgovore na posamezna vprašanja.

Ko oddaš testno polo, odgovorov ne moreš več spreminjati, lahko pa svoj test pregledaš in vidiš ali si pravilno odgovoril na posamezna vprašanja. Ko član izpitne komisije na svojem računalniku pridobi rezultate, jih ustno sporoči. Takrat imaš pravico do ponovnega vpogleda v svojo testno polo.

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja in pridobitvi potrdila, lahko nadaljuješ s praktičnim delom usposabljanja za vozniški izpit – s samo vožnjo motornega vozila.

BBlog Izobraževanje / 29.07.2020 / M.D.

Razmišljaš o nadaljevanju šolanja na šoli B&B, pa te skrbi, če se je v šparovčku nabralo dovolj denarja? Seštevaš, odštevaš, razmišljaš in tehtaš, ali bi se odločil za ta korak ali ne?...