Vse o CPP – kdo ga lahko opravlja in kako poteka | B&B
BBlog
Avtošola / 07.12.2018 / R.O.

Vse o CPP – kdo ga lahko opravlja, kolikokrat in kako poteka

CPP je kratica, ki se uporablja za pravila cestnega prometa oziroma za cestno prometne predpise, kot jih pogosteje poimenujemo. Poznavanje osnovnih pravil ravnanja v prometu oziroma cestno prometnih predpisov je zagotovo nujno potrebno za vse udeležence v prometu, še posebej pomembno pa je za vse voznike motornih in drugih vrst vozil. Tudi za pešce in kolesarje je vsaj osnovno poznavanje CPP potrebno že zaradi varnosti, saj so prav tako aktivni udeleženci v prometu. Osnove CPP moramo torej poznati vsi, za bodoče voznike motornih vozil pa je z Zakonom o voznikih predpisano tudi opravljanje posebnega izpita iz CPP.

Kdo lahko opravlja izpit iz CPP?

Za pristop k opravljanju izpita CPP obstajajo določeni pogoji. Prvi pogoj je starostni pogoj, ki je odvisen od posamezne kategorije, in sicer:

za kategorijo AM (H) – ko oseba dopolni 14,5 let;

za kategorijo A1 – ko oseba dopolni 15,5 let;

za kategorijo A2 – ko oseba dopolni 17,5 let;

za kategorijo A – ko oseba dopolni 23,5 let.

za kategorijo B – ko oseba dopolni 16 let. 

Naslednji pogoji so še zdravniško spričevalo, opravljen izpit iz nudenja prve pomoči za vse kategorije, razen za AM in F, veljaven osebni dokument ter plačilo in obiskovanje tečaja CPP. Prisotnost kandidatov na tečaju CPP je obvezna. Opravljeno izobraževanje ima trajno veljavo.

Ne odlašajte – opravite tečaj CPP čim prej!

Že nekaj časa velja, da se lahko mladostniki od 16. leta starosti začnejo usposabljati za vozniški izpit za osebni avtomobil. Strokovnjaki varne vožnje ugotavljajo, da so ti mladi ljudje, ki lahko po zaključenem usposabljanju avtomobil dve leti vozijo s spremljevalcem in po dveh letih opravijo še praktični del izpita, posledično v prometu veliko bolj varni in izkušeni vozniki v primerjavi s tistimi, ki odvozijo le obveznih 20–30 šolskih ur in opravijo vozniški izpit, na cesti pa se samostojno znajdejo pravzaprav z bore malo praktičnih izkušenj.

Kolikokrat je dovoljeno opravljati izpit iz CPP?

Na republiški test CPP (teoretični del vozniškega izpita) se lahko kandidat prijavi po uspešno opravljenem usposabljanju za nudenje prve pomoči, na katerem oseba pridobi kartico PP, katere veljavnost je trajna, ter z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki velja 3 leta in evidenčnim kartonom vožnje, v katerem je vpisano opravljeno teoretično usposabljanje (tečaj CPP).

Na izpit CPP se lahko prijavite na kateri koli upravni enoti. Seveda imate na voljo več poskusov. Če testov CPP ne opravite uspešno, se lahko na izpit takoj ponovno prijavite, vendar pa ne boste na vrsti za ponovno opravljanje izpita prej kot v petih dneh.

Za pripravo na izpit iz CPP so na voljo številni pripomočki, knjige in spletna gradiva, svoje znanje pa lahko preverite tudi v dostopnih on-line testnih polah in mobilnih aplikacijah. Za lažje učenje so na spletu kandidatom na voljo tudi najtežja vprašanja s področja CPP, tako da se na izpit zlahka zelo dobro pripravi prav vsak bodoči voznik.

Kako poteka opravljanje izpita iz CPP?

Šole vožnje izvajajo tečaje CPP, kot to narekuje program usposabljanja za voznike motornih vozil. Tako se kandidati za bodoče voznike že v izbrani avtošoli, še pred začetkom praktične vožnje, udeležijo obveznega splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja, ki poteka v obliki predavanj iz cestno prometnih predpisov. Opravljenemu teoretičnemu usposabljanju sledi preizkus oziroma izpit iz CPP.

Testne pole izpita iz CPP se rešuje preko računalnika, in sicer pred pristojno republiško izpitno komisijo za voznike motornih vozil. Za uspešno opravljanje republiškega izpita CPP kandidat ne sme imeti več kot 10 % napačnih odgovorov.

Posamezni testi CPP obsegajo od 30 (kategorija G) do 40 testnih nalog (kategorije B, C, D in CE). Čas, ki je na voljo za reševanje – od vstopa v testno polo do njene oddaje –, je omejen na 40 minut, znotraj tega pa ni časovnih omejitev za odgovore na posamezna vprašanja.

Ko kandidat odda testno polo, odgovorov ni več mogoče spreminjati, vendar pa lahko svoj test pregleda in vidi, ali je pravilno odgovoril na posamezna vprašanja. Ko član izpitne komisije na svojem računalniku pridobi rezultate, jih ustno sporoči kandidatu. Kandidat lahko tudi ponovno vpogleda v svojo testno polo.

Šele ko kandidat uspešno opravi teste CPP in pridobi potrdilo, lahko nadaljuje s praktičnim delom usposabljanja za vozniški izpit – s samo vožnjo motornega vozila.

BBlog Izobraževanje / 30.04.2020 / Tatjana Čeh Naglič

Dr. Matjaž Štor je docent in višji predavatelj, ki je strastno vpet v gospodarstvo. Veliko izkušenj ima s trženjem, vodenjem projektov, že več kot deset let pa je vodja logističnih procesov v...

Loading...