Za eno samo črtico ... ne za eno, za dve | B&B
BBlog
Izobraževanje / 27.10.2015 / Ana Peklenik

Za eno samo črtico ... ne za eno, za dve

Napisati moram 500–700 besed. Ali 500 - 700? Morda 500-700? Je sploh razlika?

Uporabljena sta dva različna znaka, pomišljaj in vezaj, v treh različicah. Samo ena je prava. Slovenski pravopis natančno predpisuje rabo, vendar imamo tudi strokovnjaki včasih pomisleke o tem, katerega uporabiti. Uporabniki jezika, predvsem pisci besedili, pa se sprašujemo predvsem, zakaj tak cirkus okrog črtice. Ni vseeno, ali je malenkost krajša ali daljša?

Ne, ni. Daljša črtica, pomišljaj, je, kot že ime pove, namenjena premoru, premisleku (pomisliti) in ga »beremo« kot krajšo pavzo. V Cankarjevih besedilih jih pogosto najdemo, saj so njegova besedila dobro premišljena, berejo se počasi, s premori in poudarki. Pomišljaj v povedi – posebno zapleteni – nadomesti vejico. Pišemo ga s presledki na obeh straneh; urejevalnik besedil nam pri tem pomaga, tako da črtico samodejno podaljša, če na obeh straneh pravilno uporabimo presledek. Če nam to ne uspe, lahko uporabimo kombinacijo tipk CTRL minus ali izberemo simbol en dash.


Vezaj povezuje. Gre za krajšo črtico, ki jo najdemo tudi na tipkovnici (desno spodaj). Uporabimo ga za povezovanje prirednih zloženk, torej besed, tvorjenih iz dveh ali več enakovrednih besed: angleško-slovenski slovar, italijansko-slovenska meja. S presledkom se vezaj uporablja izjemoma, npr. v poimenovanju občin, sestavljenih iz dveh krajev, npr. Renče - Vogrsko. V tem primeru wordovega samopopravka ne upoštevamo.


Jasno? Ne, ker se zdaj zaplete. Pomišljaj namreč uporabljamo tudi neskladenjsko, izven povedi. Gre za pomen od/do. Ko torej navajamo trajanje, razdalje, dolžine, uporabimo stični pomišljaj: sestanek je trajal 8.00–12.00; cesta Poljane–Ljubljana je odprta; let Ljubljana–London traja eno uro.

Zglede za pravilno rabo pomišljaja si lahko ogledamo v Slovenskem pravopisu: uporabo vezaja pa lahko vsaj v nekaterih primerih preverimo v slovarskem delu istega pravopisa oziroma na povezavi http://www.fran.si/

Razlike torej so. Pomišljaj in vezaj pravzaprav razen oblike nimata ničesar skupnega. Vsebinsko imata popolnoma različen pomen: vezaj združuje, pomišljaj deli.

 

 

BBlog Izobraževanje / 22.03.2020 / Mag. Maja Zalokar

Priprava MS Worda za pisanje diplomske naloge v 10 kratkih korakih Najtežje je začeti. Šole imajo različna navodila, pogosto kar predloge oziroma obrazce za pisanje zaključnih strokovnih del...

Loading...