BREZPLAČNO DO NOVIH ZNANJ ZA ZAPOSLENE | B&B

BREZPLAČNO DO NOVIH ZNANJ ZA ZAPOSLENE

BREZPLAČNO DO NOVIH ZNANJ ZA ZAPOSLENE

Ne spreglejte edinstvene priložnosti za vključitev v brezplačne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.

V okviru projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske med leti 2016 in 2019 razpisujemo izobraževalne programe s področja računalniškega in digitalnega opismenjevanja in programe priprav za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Programi

Vključitev v programe je brezplačna, udeleženci pa po uspešno opravljenem usposabljanju prejmejo potrdilo o opravljenem programu.

Udeleženci so povedali

»Vedno je fino, če izveš nekaj povsem novega. Če pa se zraven imaš še fino in koga spoznaš, je super. In je bilo.« Sonja, 49

»Koristno, zanimivo in uporabno.« Denis, 42

»Pozitivno vzdušje. Bolje sem se počutil, ker so tudi drugi udeleženci delali napake in smo se jim skupaj potem smejali.« Uroš, 52

»Prijazna predavateljica in super družba. Zagotovo še pridem.« Monika, 45

»Prijava na usposabljanje je bila zagotovo dobra odločitev. Zelo praktično in uporabno pri nadaljnjem delu.« Tomaž, 45

»Še naprej si želim tako uporabnih delavnic.« Silva, 53

»Po mojem mnenju so takšne delavnice zelo koristne. Predavatelj je bil zelo koristen, prijazen in strokoven. Udeležila bi se nadaljevalne delavnice.« Ana, 44

»Na usposabljanju sem pridobil kar sem pričakoval. Všeč mi je bil tudi odmor, kjer smo se z udeleženci povezali in navezali stike za nadaljnje sodelovanje.« Miha, 52

Kaj o izobraževanju in vseživljenjskem učenju meni mag. Maja Zalokar, ambasadorka vseživljenjskega učenja projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske?

Kjer je volja, je tudi pot. Za učenje in izobraževanje ni nikoli prepozno. Je pa res, da se odrasli izobražujemo in učimo drugače. Obstaja nekaj pomembnih razlik:

1.    Odrasli smo aktivno vključeni v izobraževanje, lažje si predstavljamo procese in njihovo delovanje v delovnih sistemih. Učenje jemljemo kot samoumevno, ker vemo, da nam bo »še prav prišlo« na delovnem mestu ali pa doma. Sami se odločamo – učimo se tako in takrat, ko utegnemo, in na način, ki nam najbolj ustreza, saj imamo z odločanjem življenjske izkušnje. Imamo svobodo učenja. Bolje razumemo, kaj je prioriteta, torej kaj je pomembno, in zakaj je tako.
2.    Odrasli smo bolj ciljno naravnani. Zelo nam je jasno, zakaj sedimo v klopi. Vneto zapisujemo aktualne informacije, ki jih podaja predavatelj – strokovnjak področja. Jasno nam je, da jih bomo lahko že jutri uporabili v svojem delovnem okolju. Smo zahtevni poslušalci, od strokovnjakov pričakujemo takojšne in jasne odgovore – kar je tudi za posredovalca informacij precej zahtevno – vedno mora biti opremljen z najnovejšimi, aktualnimi podatki. 
3.    Smo bolj izkušeni poslušalci, torej seveda tudi zahtevnejši – informacije in podatki, ki se jih bomo naučili, morajo prinašati takojšnje rezultate. Zelo pomembno je, da bodo naše pridobljene spretnosti točno tiste, ki jih potrebujemo pri delu. Aktualni trg dela in delodajalci jih zahtevajo.
4.    Rezultati izobraževanja, torej naše znanje, se prepletajo z našimi osebnimi cilji – točno vemo, kam bomo umestili pridobljeno znanje. Smo visoko motivirani, da je takih referenc čim več – torej bomo strokovno zelo prilagodljivi na delovnem mestu.
5.    Lažje razumemo teoretične koncepte – torej vemo, da so nastali na neki predhodni raziskavi. Pridobljeno znanje in izkušnje torej lahko vodijo v neke nove teoretične podlage.
6.    Ko se učimo kot odrasli, se vse vrti okoli praktičnosti – tako nam je jasno, kako stvari funkcionirajo v resničnem življenju.
7.    V procesu izobraževanja odraslih, formalnem ali neformalnem, se učimo vsi, udeleženci in predavatelji, oboji imamo veliko izkušenj – čar vsega so preplet informacij, aktivno medsebojno povezovanje, spodbujanje in dopolnjevanje.
8.    Odrasli se zavedamo pomena aktualnega znanja in vseživljenjskega učenja. Opremljeni z vsemi potrebnimi znanji se učimo spoprijemati z današnjimi in prihodnjimi izzivi, saj bomo dlje ostajali v delovnih procesih.
9.    Z neprestanim učenjem pomagamo spreminjati procese, življenje in družbo.

Zato le pogumno: vseživljenjsko učenje je za vsakogar!

Prijava

Vabljeni k vpisu v programe. prijavite se lahko preko:

 

Vpis že poteka, usposabljanja se pričnejo konec septembra 2016.

Projekt se delno financira iz Evropskega socialnega sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

     

BBlog Izobraževanje / 22.03.2020 / Mag. Maja Zalokar

Priprava MS Worda za pisanje diplomske naloge v 10 kratkih korakih Najtežje je začeti. Šole imajo različna navodila, pogosto kar predloge oziroma obrazce za pisanje zaključnih strokovnih del...

Loading...