CENIK SREDNJA ŠOLA | B&B

CENIK SREDNJA ŠOLA

CENIK SREDNJA ŠOLA

SREDNJA ŠOLA - EKONOMSKI IN LOGISTIČNI TEHNIK

   CENA ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 
1. - 4. obrok ET PTI in LT PTI 229,00 € 20. v mesecu
1. - 6. obrok LT SSI 229,00 € 20. v mesecu
1. - 8. obrok ET SSI 229,00 € 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku
Šolnina na letnik ET PTI in LT PTI 890,00 € 20. 10.
Šolnina za leto LT SSI 1.335,00 € 20. 10.
Šolnina za leto ET SSI 1.780,00 € 20. 10.
Strošek poklicne mature 240,00 € Ob prijavi na poklicno maturo
Drugo    
Izpis iz evidence (za letna in zaključna spričevala) 15,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 40,00 € Pred prijavo na izpit
Četrti in nadaljnji vpis za koriščenje statusa udeleženca izobraževanja odraslih 229,00 € Pred oddajo vloge
Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole B&B, opravljanje izpita (največ 3 - krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške, ter uporabo e-učilnice. Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B, d.o.o. 4. 7. 2019 in velja za udeležence izobraževanja prvič vpisane v študijskem letu 2019/20.
BBlog Izobraževanje / 06.05.2020 / Tatjana Čeh Naglič

Mag. Muharem Husić je tisti predavatelj, ki je po besedah študentov najbolj dosleden tudi pri oblikovnih vprašanjih nalog. Ne zanima ga le vsebina njegovega predmeta, temveč tudi to, kako...