Podaljšanje kode 95 | BB izobraževanje in usposabljanje

Podaljšanje kode 95

Redna usposabljanja za poklicne voznike

Podaljšanje kode 95

Ste že preverili veljavnost vaše kode 95? Številnim imetnikom kode 95 je potekla veljavnost 10.09.2016. Da jo boste lahko podaljšali in pri tem ne boste v prekršku, je potrebno pridobiti spričevalo o opravljenih obveznostih rednega usposabljanja v obsegu 35 ur.

01
02

Program

Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo kandidati opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.

Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega tečaja in praktične izvedbe zahtvanih ciljev po katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.

Preverite datum veljavnosti na svoji kartici voznika in se udeležite usposabljanja že to soboto.

  • "Obvezni tečaj in praktična izvedba sta bila koristna. Osvežiš znanje."

    Albin, Jesenice

  • "Redno usposabljanje je obvezno in ga morajo kandidati opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur."

    Petra Krnič, organizatorka usposabljanj

Postopek

Kandidati se lahko odločijo, da opravljajo redno usposabljanje vsako leto, trajati pa mora najmanj sedem ur skupaj. Usposabljanje se izvaja v petih programih. Vozniki, ki v tekočem letu na novo pridobijo temeljno kvalifikacijo voznika in se odločijo za letna usposabljanja, začnejo usposabljanje naslednje leto po opravljeni temeljni kvalifikaciji.

 

Spričevalo

Ko kandidat konča 35 - urno redno usposabljanje, mu pooblaščeni center, ki je izvedel zadnje 7 - urno usposabljanje, na podlagi predloženih originalov vseh pet potrdil o opravljenih ustreznih rednih usposabljanjih izda spričevalo, ki potrjuje opravljeno 35 - urno redno usposabljanje.

Če v petletnem obdobju veljavnosti temeljne kvalifikacije voznik kateregakoli usposabljanja po programih, ki so se v preteklih letih že izvajali, ne opravi, opravi usposabljanje za vse programe, ki jih v tem času še ni opravil.

 

Pretečena veljavnost kode

Vozniki katerim veljavnost te kode poteče, in je ne podaljšajo pravočasno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih 35 ur rednega usposabljanja po programih določenih za pet let nazaj, šteto od leta v katerem želi voznik ponovno podaljšati veljavnost kode Evropske unije (»95«).

Vozniki, ki se ne odločijo za letno usposabljanje, opravijo usposabljanje za vseh pet programov v zadnjem letu preden jim poteče veljavnost kode Evropske unije (»95«).

 

Pravna podlaga

 

03
  • Petra Krnič, BB, B&B, izobraževanje, usposabljanje, avtošola, šola vožnje
    Petra Krnič
    Vodja poklicnih usposabljanj
    petra.krnic@bb.si
    051 395 100
04

Prijava

Prijavite se lahko na naslednje načine:

BBlog Usposabljanje / 30.09.2015 / Petra Krnič

Zadnjič sem se kljub napovedanim dežnim kapljam s še dvema izkušenima kolesarjema, ki me večkrat podrezata, zakaj imam specialko, če nikoli ne sedem nanjo,  podala na cesto. Moram reči, da...

Loading...