Kontakt

Visoka strokovna šola

Te mika napredovanje in razvoj kariere na področju trajnosti, krožnega gospodarstva ali varstva okolja?

Si želiš, da bi v šoli, kamor se vpisuješ, upoštevali znanja, ki jih prinašaš s seboj?

Na podlagi dolgoletnih izkušenj izobraževanja odraslih, smo v sodelovanju s študenti razvili unikaten model izvajanja študija, ki v največji možni meri odgovarja na potrebe trga, postavlja nove trende in spodbuja k postavljanju novih vprašanj.

 

Na pravem mestu si, če želiš:

✔ 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe
✔  trajnostno znanje
✔  prispevati k odgovornemu in skrbnemu odnosu do okolja na ravni organizacij
✔  pristen osebni odnos
✔  stik s strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja
✔  nadgraditi komunikacijske veščine
✔  krepiti kritično razmišljanje
✔  razvijati organizacijske sposobnosti

 

Študij je primeren zate, če te zanimajo teme s področij:

➔ varstva okolja
➔ trajnostnega prometa
➔ energetike
➔ ravnanja z odpadki
➔ prostorskega načrtovanja
➔ zakonodaje s področja varstva okolja

Več o programu

 

Pozitivno mnenje k programu je dalo Ministrstvo RS za okolje in prostor.

 
Šolnina vključuje:

✔ osebni izobraževalni načrt
✔ karierno svetovanje
 e-gradivo
✔ predavanja in vaje
✔ trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
✔ dostop do e-učilnic
✔ Microsoft Office 365
 članstvo v knjižnici
 študentsko izkaznico

Cenik 

Varstvo okolja

Naravnanost v prihodnost odlikuje poklic okoljevarstvenika.

Študij varstva okolja omogoča prenos kompromisa med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v prakso.

Po zaključku študija boš znal/-a ustvarjati dobre pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Naučil/-a se boš analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati trende s področja trajnostnega razvoja.

 

Študij varstva okolja je prava izbira zate, če želiš pridobiti:

 strokovna znanja s področja varstva okolja
znanje o uporabi znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov
znanje o sporazumevanju v stroki in med strokami
sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja
 odprt pogled za alternativne rešitve in stališča
kompetence za kreativno delovanje v stroki varstva okolja
 iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju

Več o programu