Kontakt

Visoka strokovna šola

Hrepeniš po spremembi? Te mika napredovanje in razvoj kariere? Če je tvoj odgovor da, se zavedaš pomena stalnega nadgrajevanja znanja.

Si želiš, da bi v šoli, kamor se vpisuješ, upoštevali znanja, ki jih prinašaš s seboj? Potrebuješ diplomo hitreje kot v treh letih?

Na podlagi dolgoletnih izkušenj izobraževanja odraslih, smo razvili unikaten model izvajanja študija. Prilagodimo se potrebam vsakega študenta posebej, zato smo prepričani, da bomo skupaj našli pot do cilja tudi zate.

 

Na pravem mestu si, če želiš:

 • 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe
 • trajnostno znanje
 • prispevati k odgovornemu in skrbnemu odnosu do okolja na ravni organizacij
 • pristen osebni odnos
 • stik s strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja
 • nadgraditi komunikacijske veščine
 • krepiti kritično razmišljanje
 • razvijati organizacijske sposobnosti

ŽELIM OSEBNI POSVET

 

Študij je primeren zate, če te zanimajo teme s področij:

 • varstva okolja
 • trajnostnega prometa
 • energetike
 • ravnanja z odpadki
 • prostorskega načrtovanja
 • zakonodaje s področja varstva okolja

 

 


Šolnina vključuje:

 • osebni izobraževalni načrt
 • karierno svetovanje
 • e-gradivo
 • predavanja in vaje
 • trikratno možnost opravljanja vsakega izpita
 • dostop do e-učilnic
 • Microsoft Office 365
 • članstvo v knjižnici
 • študentsko izkaznico

POGLEJ CENIK


 

Direktorat za visoko šolstvo     Nakvis      Erasmus       Cobbiss     Zelena Slovenija     SRIP         


 

Varstvo okolja

Naravnanost v prihodnost odlikuje poklic okoljevarstvenika.

Študij varstva okolja omogoča prenos kompromisa med varovanjem okolja in sodobnim tehnološkim napredkom tudi v prakso.

Po zaključku študija boš znal/-a ustvarjati dobre pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Naučil/-a se boš analizirati in prepoznavati trende v Evropi in svetu, celovito obravnavati dogajanje z okoljskega področja ter spremljati trende s področja trajnostnega razvoja.

 

Študij varstva okolja je prava izbira zate, če želiš pridobiti:

 • strokovna znanja s področja varstva okolja
 • znanje o uporabi znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov
 • znanje o sporazumevanju v stroki in med strokami
 • sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja
 • odprt pogled za alternativne rešitve in stališča
 • kompetence za kreativno delovanje v stroki varstva okolja
 • iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju

Poglej več