VPIS - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA | B&B

VPIS - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

VPIS - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Vpis v študijsko leto 2020/2021 bo potekal med februarjem in oktobrom 2021 v referatu višje strokovne šole B&B  in ICES v Kranju ali v Ljubljani.

Informativno prijavo lahko oddaš že danes preko spletnega obrazca in si zagotoviš obveščanje o vseh pomembnih datumih, povezanih z vpisom.

 

POGOJI ZA VPIS

  • Poklicna ali splošna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred letom 2002)
  • mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

 

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

  • opravljene vse obveznosti po programu
  • opravljeno 800-urno praktično izobraževanje (priznavamo že pridobljene ustrezne delovne izkušnje)
  • uspešen zagovor diplomskega dela

 

PRIJAVA IN VPIS

 

Prijavni roki

1. prijavni rok preko VPŠ: 15. 2. 2021 – 18. 3. 2021
2. prijavni rok preko VPŠ: 24. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Med 19. 3. 2021 in 30. 10. 2021 lahko prijavo in vpis urediš kar v referatu.

 

Vpisni roki

Vpisni rok po 1. prijavi preko VPŠ: 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021
Vpisni rok po 2. prijavi preko VPŠ: 24. 9. 2021 – 30. 9. 2021

 

NAČIN PRIJAVE

 

Preko višješolske prijavne službe

Prijavo za vpis oddaš preko elektronske vloge na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Izpolnjen prijavni obrazec natisni s spletne strani in ga s priporočeno pošiljko pošlji na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Naknadni vpis, na še prosta vpisna mesta v septembru, je možen osebno v referatu šole kadarkoli med 19. 3. in 30. 10.

 

Osebno v referatu šole

V času uradnih ur v Ljubljani ali v Kranju med 19. 3. 2021 in 30. 10. 2021.

 

OB VPISU POTREBUJEŠ

  • originalna spričevala zadnjih dveh letnikov srednje šole
  • zaključno spričevalo
  • osebni dokument
  • 2 fotografiji (velikosti za osebni dokument)

 

KONTAKT

BBlog Izobraževanje / 18.09.2020 / Kaja Kramar

Spoznaj najnovejši trend študija za odrasle – kombiniran študij. Zagotovo poznaš klasičen študij, prepričana sem, da ti je poznan tudi e-študij. Kaj pa je kombiniran študij? Kombiniran študij...