Kontakt

Prijava Erasmus mobilnost

Zapišite, katere tuje jezike govorite in na kateri stopnji (A1/A2: Osnovni uporabnik, B1/B2: Samostojni uporabnik, C1/C2: Usposabljeni uporabnik).

Priloge

Prijavi dodajte priloge:

1. življenjepis v angleškem jeziku (EUROPASS CV)

2. motivacijsko pismo v angleškem jeziku

Diplomska naloga v 7 korakih