blog/elektromala_1

Znanje je energija in prednost na trgu dela.

Elektroenergetika je v stoletnem razvoju prešla več razvojnih stopenj, ki so bile vodilo tehnološkega napredka. Ključni stebri elektrogospodarstva: proizvodnja, prenos in distribucija električne energije so dobile sodobne telekomunikacijske tehnologije, informacijsko podporo daljinskega vodenja ...

Znanje je energija in prednost na trgu dela.

Elektroenergetika je v stoletnem razvoju prešla več razvojnih stopenj, ki so bile vodilo tehnološkega napredka. Ključni stebri elektrogospodarstva: proizvodnja, prenos in distribucija električne energije so dobile sodobne telekomunikacijske tehnologije, informacijsko podporo daljinskega vodenja sistema, gradnje elektroenergetskih objektov. Z liberalizacijo trga električne energije je prodaja električne energije dobila z novimi igralci nove tržne pristope in  storitve. Elektroenergetik se sooča s tehnološkimi, razvojnimi in komercialnimi izzivi sodobnega sveta. Za to so potrebna teoretična in praktična znanja elektroenergetike in interdisciplinarnih ved, usposabljanja in uporaba veščin.

Študijski program

Študijski program elektroenergetike daje strokovna teoretična in praktična znanja za vodenje in upravljanje procesov v elektroenergetiki ter usposabljanju za praktično uporabo strokovnih znanj v delovnem procesu. Zato program elektroenergetike izrazito razvija sposobnost vodenja sodelavcev, poslovnega sporazumevanja, vodenja elektroenergetskih objektov,  organiziranja ter nadzora vzdrževalnih in investicijskih operativnih del na elektroenergetskih napravah.

Kaj dobim?

Slušatelj spozna uporabo orodij načrtovanja in spremljanja projektov, spozna pristope k projektiranju, uporabi tehniških predpisov in dokumentacije ter projektnega vodenja in veščin poslovnega komuniciranja delovnih skupin, oddelkov in obratov. Nauči se uporabljati računalniška programska orodja, prenos informacij v elektroenergetskem sistemu, daljinsko vodenje, meritve, zaščito.

Seznani se z obratovalnimi meritvami, uporabo merilnih instrumentov in sredstev za varno delo. Utrdi znanja in se dodatno usposobi za uporabo programskih orodij za simuliranje digitalnih in analognih sistemov. Seznani se z osnovnimi fizikalnimi principi, ki so potrebni za mehansko dimenzioniranje naprav elektroenergetskega sistema.

V realnem okolju spozna delovanje in vzdrževanje elektroenergetskih naprav. Spozna vrste zaščit za posamezne elektroenergetske naprave, njihovo vlogo pri ščitenju posameznih elektroenergetskih naprav in pomen za kakovostno obratovanje elektroenergetskega sistema. Pozna vodenje elektroenergetskega sistema na sistemski ravni, pri vodenju distribucijskega centra in zanesljivi dobavi pri večjih odjemalcih električne energije, kontroli naprav, stanju obremenitev sistema in analizi obratovalnih podatkov.  Nove tehnologije in digitalizacija v energetiki in industriji prinašata nove izzive na področju trajnostnih sprememb, aktivnega spremljanja rabe energije, optimiranja stroškov, izboljšanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter prepoznavanja priložnosti za energijske prihranke in tržne storitve.

To so uporabne strokovne vsebine izobraževalnega programa elektroenergetika. Ob vse večjih zahtevah pri načrtovanju, projektiranju, gradnji, obratovanju, upravljanju, tehnološki podpori, prodaji in energetskih storitvah, so koristna in uporabna pridobljena znanja, strokovna razgledanost in uporabna vrednost izobraženih kadrov ter zaposlitvena priložnost.

Blog

blog/digital-nomad_1
4 min
Postani sam svoj šef v poslu, ki prinaša dober zaslužek
Odkrij svojo pot do uspeha kot TRGOVSKI AGENT! 🚀 Iščeš karierno priložnost, ki omogoča neodvisnost in finančno svobodo? Ti diši služba, ki ...
blog/BLOG_-sola-ki-se-prilagodi-tvojemu-zivljenjskemu-slogu_1
9 min
Visoka strokovna šola, ki se prilagodi tvojemu življenjskemu slogu
Visoka strokovna šola je marsikateremu študentu ali zaposlenemu na videz nedosegljiva, saj je želja po kvalitetnemu življenjskemu stilu premočna. ...
blog/BLOG_-uporabno-znanje-za-uspesno-trajnostno-poslovanje_1
10 min
Visoka šola, ki podaja uporabno znanje za uspešno trajnostno poslovanje
Visoka šola za trajnostni razvoj, ki svojo tradicijo izobraževanja pelje že več kot 20 let, uspešno povezuje nadobudne študente z uspešnimi ...

Zaupajo nam