Kontakt

CENIK

Temeljna kvalifikacija - pridobitev kode 95

STORITEV CENA z DDV
Temeljna kvalifikacija - tečaj 170,00 €
Temeljna kvalifikacija - preizkus (prevoz blaga) 380,00 €
Temeljna kvalifikacija - preizkus (prevoz potnikov) 480,00 €
Temeljna kvalifikacija - ponovni preizkus - praktični del 200,00 €
Temeljna kvalifikacija - ponovni preizkus - teoretični del 100,00 €
Izdaja dvojnika spričevala 20,00 €

Cenik velja od 1. 6. 2022

Prijavi se

 

REDNO USPOSABLJANJE - podaljšanje kode 95

STORITEV CENA z DDV
Redno uposabljanje - predavanje in podaljšanje Kode 95 50,00 €
Izdaja dvojnika spričevala 20,00 €
Izdaja dvojnika potrdila 10,00 €

Cenik velja od 1. 6. 2022

Prijavi se

 

SPREMLJEVALEC IZREDNIH PREVOZOV

STORITEV CENA z DDV
Usposabljanje za spremljevalca izrednih prevozov 285,60 €
Usposabljanje za spremljevalca izrednih prevozov – podaljšanje 257,54 €

Cenik velja od 1. 6. 2022

Prijavi se

 

 

Kdaj vas lahko razglasijo za prepisovalca?