Kontakt

CENIK - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, EKONOMIST

  CENA (V €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 12 + 12 obrokov    
Prvi obrok 351,00€ 30. 9.
2. -12. obrok 161,00€ 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku    
Šolnina na letnik 1.790,00 € 20. 10.
Vpisnina za vsako leto 190,00 € ob vpisu
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Pred diplomiranjem
Drugo    
1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa* 20,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 40,00 € Pred oddajo vloge
4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge

* Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti. Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole B&B, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške ter uporabo e-učilnice. Cenik je bil potrjen na seji upravnega odbora B&B, d.o.o. 15. 3. 2022 in velja za študente prvič vpisane v študijskem letu 2022/2023. 


STROJNIŠTVO, ELEKTROENERGETIKA

  CENA (V €) ROK PLAČILA
Obročno odplačevanje 12 + 12 obrokov    
Prvi obrok 447,00€ 30. 9.
2. -12. obrok 197,00€ 20. v mesecu
Plačilo v enkratnem znesku    
Šolnina na letnik 2.190,00 € 20. 10.
Vpisnina 250,00 € Ob vpisu
Strošek diplomskega izpita 490,00 € Pred diplomiranjem
Drugo    
1., 2. in 3. opravljanje izpita za osebe brez statusa* 20,00 € Pred oddajo vloge
4. in nadaljnje opravljanje izpita 40,00 € Pred oddajo vloge
4. in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa 120,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik diplome 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik priloge k diplomi 45,00 € Pred oddajo vloge
Dvojnik študentske izkaznice 7,00 € Pred oddajo vloge

* Velja za študente, ki v dveh študijskih letih niso opravili vseh obveznosti. Šolnina vključuje izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo šole, opravljanje izpita (največ 3-krat), članarino za knjižnico B&B, vpisne stroške ter sodelovanje v e-učilnici. Cenik je bil potrjen na seji Sveta zavoda ICES 17. 3. 2022 in velja za udeležence izobraževanja prvič vpisane v študijskem letu 2022/23.

K Rossiju na obisk