Kontakt

V četrtek, 26. oktobra 2017 si bomo v organizaciji podjetja Prolog d.o.o. ogledali primer dobre prakse v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires. Sodelujemo B&B Visoka šola za trajnostni razvoj in Kompetenčni center LOGINS.
Predavanja bodo potekala v Izobraževalnem centru B&B Kranj, Ljubljanska cesta 30.

Program

 • 07:30 - 08:15 Registracija udeležencev v podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires Kranj
 • 08:00 - 10:10 Ogled primera dobre prakse v podjetju (v dveh skupinah)

Goodyear Dunlop Sava Tires Kranj
Goodyear Dunlop Sava Tires je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik v jugovzhodni Evropi z 90-imi leti izkušenj v gumarski industriji. Podjetje je od leta 2004 v stoodstotni lasti družbe Goodyear Dunlop Tires Europe B. V. in s tem del enega največjih proizvajalcev pnevmatik na svetu Goodyear-a, ki skupaj zaposluje približno 69.000 sodelavcev, svoje proizvode pa izdeluje v 52 tovarnah v kar 22 državah po svetu. Primer dobre prakse vsebuje ogled proizvodnje s svojo specifiko in predstavitvijo osnovnih procesov s poudarkom na notranji logistiki in ustreznimi problemi v celotnem proizvodnem procesu. Poudarek bo tudi na izhodni logistiki in distribuciji do različnih uporabnikov širom po svetu z uporabo različnih transportnih sredstev.

 • 10:15 - 11:15 Predavanja

Igor Roškar, Reca d.o.o., Primož Gričar, Sapphir d.o.o.: C-elementi povezave in prednosti informacijske podpore osnova oskrbne verige
Digitalizacija in avtomatizacija v procese delovanja podjetja prinaša kopico sprememb, ki izhajajo iz prepričanja, da moramo obravnavo posameznih elementov uporabljenega materiala in storitev obravnavati s posebnimi pristopi, ki spremenijo odnose med udeleženci. Pravila celotne logistike se v verigi nabave do uporabe za tiste izdelke ali storitve, ki jih definiramo kot C-elemente spremenijo in v popolnosti avtomatizirajo procese.
Pomen obvladovanja celotnega dela oskrbne verige spremlja tudi zahteva, po povezavi in informacijski podpori sistemov. Primer dobrih rešitev povezav so tako lahko vzor za druge, ki želijo postaviti oskrbno verigo C-elementov.

 • 11:15 - 11:45 Odmor s kavo
 • 11:45 - 13:30 Predavanja
   

Paul Pollak, LN Consult (predavanje bo v angleščini): ”Digital Material Flow = Efficiency Redefined”
Urejenost procesov, ki so bili podvrženi spremembam izpostavljeni posebnemu sistemu delovanja prenove, ki so uspešno prestali postavitve po svetu v različnih okoljih in kulturah so pogoj za uvedbo podobnih postopkov tudi pri nas. Enako kot je dostopnost materialov globalna je tudi razpoložljivo znanje in orodja ter pristopi za spremembe. Pomemben pokazatelj urejenosti in delovanja celote je uvedba novih in naprednih tehnologij za obvladovanje logističnih procesov.

Petra Mozoli in Dušan Andrejič, PROCESSI d.o.o.: Delovanje informacijskega sistema osnova urejenosti v proizvodnih tokovih
Nadzor nad gibanjem v proizvodnji preko ERP ja in odnosi v podjetju do zunanjih, ki omogočajo vitkost zaradi ustrezne informacijske podpore posameznih procesov. Zagotovitev podpore in znanja o vitkosti prinaša uporabnikom prednosti in uporabo novih tehnologij v sistemu nadzora premikov blaga od vhoda do končnega kupca. Udeleženci v verigi oskrbe so podvrženi vključitve v procese, ki so standardni in stroškovno učinkoviti za vse.

 • 13:30 - 14:30 Kosilo
 • 14:30 - 16:00 Predavanja
   

Rihard Grudnik, G.Supra tehniški inženiring: Prilagojen notranji transport
V preteklosti je bilo povsem normalno, da so opravljali transport v proizvodnji z velikimi viličarji, ki so dostavljali velike količine repro materialov za nekaj delovnih dni, samo da je proizvodnja lahko potekala po usklajenem in zahtevanem principu.
Zahteve proizvodnih in drugih podjetij vedno bolj prehaja v omogočanje dostave paketov, zabojev in izdelkov, ki se dostavljajo direktno na mesta uporabe. Dostava je izrazito razdrobljena in prilagojena procesom proizvodnje ter upošteva ergonomijo kot osnovo za dostavo blaga.

Grega Kostajnšek, 3projekt management d.o.o.: Ergonomija delovnih mest fleksibilnost ter standardizacija
Zgodovina ureditev delovnega okolja sega zelo daleč v zgodovino. Danes to področje predstavlja osnovo sistematičnega pristopa prenove v podjetjih in različnih delovnih okoljih v želji, da bi bila delovna mesta prijaznejša človeku ob boljši produktivnosti. Predstavljena bo pot sprememb od osnovnega prepoznavanja potreb do predlogov in priporočil, ki jih izdelajo svetovalci za vas. Pristop reševanja in priprava sprememb mora vsebovat predloge rešitev, ki bodo jutri omogočala tudi uvedbo robotov za zamenjavo človeka.

Enej Saksida, OPL industrijska avtomatizacija d.o.o.: Kako do tovarne 4.0
Prehod iz industrije 3.0 v 4.0 je vprašanje ki si ga zastavlja vsa svetovna industrija. Težava s katero se spopada obstoječa industrija, so stari nepovezani stroji, neberljivi in zastareli podatki ter nezadostno preventivno vzdrževanje. Kako povezati obstoječe stroje, proizvodnjo in vodstvo v celoto, ter narediti pridobljene podatke berljive za uporabnika.

Program prireditve je objavljen tudi na spletni strani www.lognet.si

Zagotovite si 20% popust s prijavo do četrtka, 19. 10. 2017.

Dobimo se na družbenih omrežjih