Kontakt

 

Z NLP tehnikami do odličnosti v poučevanju

NLP - nevrolingvistično programiranje,  je danes v svetu ena najbolj cenjenih in iskanih tehnik komuniciranja in raziskovanja človeškega vedenja. Predstavlja nabor praktičnih tehnik za izboljšanje lastne komunikacije, doseganje odličnosti na vseh področjih življenja, za prepoznavanje in razumevanje lastnih vedenjskih vzorcev in vedenjskih vzorcev drugih. Temelji na raziskovanju in modeliranju uspešnih vzorcev komunikacije in kako jih prenesti na druga področja, da dosežemo odlične rezultate.

V programu NLP diploma za učitelje se boste naučili:

 • kako z orodji NLP lažje vzpostaviti dober stik z učenci in jih voditi v poučevanju,
 • kako obvladovati notranja stanja,
 • kako odpraviti tremo pred kontrolnimi nalogami ali nastopanjem,
 • kako reševati konflikte med učenci,
 • kako vzpostaviti motivacijo pri različnih tipih učencev,
 • kako postavljati in dosegati zastavljene cilje in
 • kako NLP znanja uporabiti pri poučevanju.

Program strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju omogoča poglobljeno razumevanje delovanja možganov in razumevanje jezika, kar vpliva na učinkovitost prenos znanja na učence. Vseh veščin se boste naučili skozi praktične delavnice in jih lahko takoj uporabili v praksi.

Program je vpisan v katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Prijava prek sistema KATIS

TERMINI

26. 3., 27. 3.,  28. 3. 2023, 14.00 - 19.00 (3 srečanja po 5 pedagoških ur)

Lokacija: B&B izobraževalni center, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj

 

PROGRAM 

Program obsega 3 module po 5 pedagoških ur:

 1. modul: Temeljne predpostavke NLP
 2. modul: Vzpostavljanje dobrega stika in vodenje učencev
 3. modul: Postavljanje in doseganje ciljev

Vsak modul zajema teoretično podlago, ki ji sledi praktična predstavitev predhodno razložene tematike na konkretnih primerih. Nato preizkusite novo znanje z vajo, ki simulira vaše delovno okolje, kar vam omogoča lažji prenos usvojenih tehnik v vaše delo. Ob koncu vsakega modula sledi evalvacija in strnjen prikaz pridobljenega novega znanja in načini uporabe v praksi v različnih delovnih okoljih.

Vsebina programa: 

 • Kaj je nevrolingvistično programiranje (nastanek NLP, glavni predstavniki).
 • Temeljne predpostavke ali aksiomi nevrolingvističnega programiranja.
 • NLP komunikacijski model (filtri, skozi katere zaznavamo svet).
 • Zaznavni sistemi (model desetih čutov) in podmodalnosti.
 • Razvijanje čutne ostrine.
 • Vzpostavljanje dobrega stika in vodenje.
 • Branje neverbalne komunikacije.
 • Sidranje (upravljanje z notranjimi stanji s pomočjo lastnih virov).
 • Zaznavni položaji (strategija za razumevanje in izboljšanje medsebojnih odnosov).
 • Postavljanje in doseganje ciljev.
 • Model povratne informacije.
 • Jezik.
 • Uporaba NLP znanj v razredu.

PRIJAVI SE

Dobimo se na družbenih omrežjih