Kontakt

Strokovna konferenca Izzivi trajnostnega razvoja

Datum: 28. maj 2021

Lokacija: preko spleta ali B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj, Slovenija

Sekcije

 • Ekonomija za trajnostni razvoj
 • Trajnost oskrbovalnih verig
 • Zelena energija
 • Varstvo okolja skozi oči organizacij
 • Študentska sekcija – dota prihodnosti
 • Zeleneča andragoška vprašanja

Program konference

9.00–9.10 Registracija
9.10–9.30 Pozdravni nagovor (dekan mag. Branko Lotrič and direktorica mag. Maja Zalokar, požupan MO Kranj Robert Nograšek)
9.30–9.40 Razporeditev po Zoom sobah
9.40–12.00 Predstavitve prispevkov po sekcijah
12.00–12.10 Odmor
12.10–13.30 Okrogla miza

Uvodni del konference (registracija, pozdravni nagovor)
Zoom povezava:
https://zoom.us/j/95867183706?pwd=YVBMcjgwNzdGTUtkZEk3WkFkQ2xwUT09
Meeting ID: 958 6718 3706
Passcode: 809613
 
Sekcija Varstvo okolja in trajnostni razvoj skozi oči organizacij

9:40–12:00 Zoom povezava:
https://zoom.us/j/97709008330?pwd=YWJwZTBpYk85UWVEVGl2bmc5ZXcvQT09
Meeting ID: 977 0900 8330
Passcode: 20584
Sekcijo vodi: Mag. Maja Zalokar

 • Doc. dr. Marjeta Horjak: Vpliv predpisov elektronske hrambe na trajnostni razvoj organizacij (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Katarina Adžaga Uršič, mag. posl. ved: Zaščita človeških virov in ohranitev delovnih mest v času epidemije (E.R.S. Rokada d.o.o.)
 • Viktor Stare, mag.: Slovenska podjetja - njihova usmeritev v mednarodno poslovanje (Šolski center Kranj)
 • Mag. Natalija Kocijan: Je spletno učenje v času covid-19 epidemije res učinkovito? Diskurz s plati kognitivne nevroznanosti (Osnovna šola Dragomelj)
 • Mag. Maja Zalokar: Digitalne kompetence predavateljev in organizatorjev izobraževanja v slogu trajnostne izobraževalne organizacije (B&B Visoka Šola za trajnostni razvoj)

Sekcija Ekonomija za trajnostni razvoj in Zelena energija

9:40-12:00 Zoom povezava:
https://zoom.us/j/91869849656?pwd=elhiNi9HMTNEc2pCaHRsQU9vUEdUQT09
Meeting ID: 918 6984 9656
Passcode: 550267
Sekcijo vodi/Session Chair: Klemen Sušnik

 • Irena Subotić, doc. dr. Drago Papler: Okoljski izzivi, ki vodijo k vedno večjemu zanimanju za krožno gospodarstvo in trajnost/Environmental challenges that lead to a growing interest in circular economy and sustainability (School of Engineering and Management)
 • Stefan Subotić, doc. dr. Drago Papler: Izzivi pri izvajanju trajnostnih inovacij, povezanih z lokalno demografijo in trgom dela v osješko-baranjski županiji (Hrvaška)/Challenges in implementing sustainable innovations related to local demographics and the labor market in Osijek-Baranja County (Croatia) (University of Nova Gorica)
 • Magdalena Kapla: Samooskrba z električno energijo v sloveniji (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Doc. dr. Drago Papler: Odzivnost upravljanja na spremembe vplivnih dejavnikov z vidika standarda iso 9001 in iso 50001 (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Doc. dr. Drago Papler: Energetsko knjigovodstvo koristno za spremljanje stroškov in kontrole porabe električne energije (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)


Sekcija Trajnost oskrbovalnih verig

9:40-12:00 Zoom povezava/link: https://zoom.us/j/98240735333?pwd=OXJPTFB6MGcvK3JwWUxDOG43QStUZz09
Meeting ID: 982 4073 5333
Passcode: 698496
Sekcijo vodi/Session Chair: Mag. Branko Lotrič

 • Dr. Dinil Paul: Ajurveda in trajnostni razvoj/Ayurveda and sustainable development (Arya Vaidya Pharmacy)
 • Mag. Robert Rauch: Vpliv virusa covid-19 na letalski promet (Fraport Slovenija, d.o.o.)
 • Mag. Dragan Marić: Uvedba sistema sledljivosti pošiljk v podjetju sportina bled d.o.o. (Sportina Bled d.o.o.)
 • Doc. dr. Barbara Grintal, Lenka Puh: Skupnostne storitve v trajnostno naravnani družbi (Gerontološki raziskovalni inštitut, Etri skupnost – Jazon d.o.o.)
 • Mag. Branko Lotrič: Končnih 50 korakov dostave v Sloveniji (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)


Sekcija Varstvo okolja skozi oči organizacij

9:40-12:00 Zoom povezava/link:    
https://zoom.us/j/96900365927?pwd=Q25xcTlHR0JlWjJjcXB2V0x2cXg1QT09 
Meeting ID: 969 0036 5927
Passcode: 370140
Sekcijo vodi/Session Chair: Marija Demšar

 • Sašo Gorjanc, mag.: Varovanje morske biodiverzitete v EU: ali je skupna politika dovolj? (Univerza v St Andrewsu)
 • Anže Dežman, mag. Muharem Husić    Ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki v Sloveniji ter primerjava ravnanja z Berlinom v ZR Nemčiji  (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Izr. prof. dr. Nikola Holeček: Označevanja energijske učinkovitosti in hrup na energijski nalepki (Visoka šola za varstvo okolja Velenje)
 • Mag. Muharem Husić: Nastajanje nevarnih odpadkov v Sloveniji in ravnanje z njimi v letu 2019 (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Sanel Kazić, mag. Muharem Husić: Trajnostno ravnanje s komunalnimi odpadki v Sloveniji in primerjava z Avstrijo (B&B Visoka šola za trajnostni razvoj)


Okrogla miza »Trajnostni razvoj okolja za kakovost bivanja«

12.10 - 13.30 Zoom povezava/link: 
https://zoom.us/j/95769508513?pwd=R2l0dlY0V1hJeDFGOVBFaXNIRWYrZz09 
Meeting ID: 957 6950 8513
Passcode: 235549

Sodelujoči:
•    Mag. Jurij Giacomelli, direktor svetovalnega podjetja Giacomelli media (Circular Business Academy)
•    Mag. Mateja Mešl, direktorica Inštituta za papir in celulozo (CEL.KROG)
•    Mag. Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj, pametno skupnost in projekte, Mestna občina Kranj
•    Mag. Franka Cepak, okoljski manager Luke Koper, d.d.
•    Mag. Maja Rozman, predstavnica za odnose z javnostmi Komunala Kranj d.o.o.
•    Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo, vodja projektne pisarne na Štajerski gospodarski zbornici
Moderatorka: mag. Maja Zalokar, direktorica B&B Visoke šole za trajnostni razvoj

Namen okrogle mize je izpostaviti pomen trajnostnega razvoja za zagotavljanje kakovostnih življenjskih pogojev ter vlogo in doprinos podjetij k razvoju urbanega okolja in k varovanju okolja. Pogovarjali se bomo o krožnih poslovnih modelih, načinih povezovanja različnih družbeno-ekonomskih krogov in vključevanja v nove verige vrednosti Predstavili bomo primere dobrih praks s področja trajnostnega razvoja, inovativnih rešitev za zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov in ustvarjanje dodane vrednosti v družbi. 

 

Časovnica/Timeline

7. marec 2021 - Rok za oddajo povzetka prispevka v enem od uradnih jezikov konference in v angleščini.
25. marec 2021 – Rok za oddajo celotnega članka (v enem od jezikov konference), dolžina 8- 10 strani (za več informacij glejte predlogo prispevka - spodaj).
20. april 2021 - Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka na konferenco.
21. maj 2021 - Rok za prijave – udeležba brez prispevka (udeleženci brez avtorskih prispevkov se morajo prav tako prijaviti na konferenco, kotizacije ni).

 

Programski odbor

Tatjana Čeh Naglič, Polona Biba Drol, dr. Andrej Friedl, dr. Barbara Grintal, mag. Muharem Husić, mag. Branko Lotrič, Ana Penko, Ana Peklenik, mag. Robert Rauch, mag. Maja Zalokar.

Organizacijski odbor

Tatjana Čeh Naglič, Saša Plaznik, Klemen Sušnik, Katarina Šifrer.

Pomembno

Udeležba brez prispevka je na konferenci brezplačna – obvezna je registracija (referat@bb.si).  

Uradni jeziki mednarodne konference B&B so: slovenščina, hrvaščina, srbščina in angleščina. Udeleženci s prispevkom in predstavitvijo (osebno) na konferenci prejmejo potrdilo o samostojnem referatu na mednarodni konferenci. Povzetki in prispevki bodo objavljeni v konferenčnem e-zborniku. Število udeležencev je omejeno. Prednost imajo prve prijave.

Čas za predstavitev prispevka: 20 minut. Čas za diskusijo posameznega prispevka: 5 minut.

Oblika predstavitve ni predpisana.

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov.

 

Lokacija

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj, Slovenija

 

Kontakt
T: +386 4 280 83 04
M. +386 41 680 229
E: referat@bb.si

Kotizacija/Registration fee

 

Zgodnja registracija

do 15. 1. 2021

Običajna registracija

po 15. 1. 2021

Avtorji (izjema so vabljeni predavatelji)

340,00 €

380,00 €

Za drugi in tretji članek (za vsakega)

440,00 €

490,00 €

Študenti, brezposelni in upokojenci - kot avtorji (potrebno je dokazilo) 0,00 € 0,00 €
Kotizacija za udeležence (brez prispevka) 0,00 € 0,00 €

Kotizacija vključuje predavanja na konferenci, e-zbornik ter osvežitev v odmoru.

Kotizacijo je treba plačati najkasneje do 14. 5. 2021. DDV ni vključen v navedeno pristojbino za konferenco. V primeru odpovedi pred 14. 5. 2021 se povrne 80 % kotizacije, sicer se kotizacija ne povrne. Udeležba brez prispevka je na konferenci brezplačna – obvezna je registracija (referat@bb.si).

Podatki za plačilo

Podatke za plačilo prejmete po potrditvi članka.

Potrdilo o plačilu

Udeleženci boste prejeli originalni račun kot potrditev plačila kotizacije na konferenci.

Dobimo se na družbenih omrežjih