Kontakt

Na konferenci "Izzivi trajnostnega razvoja" se bomo osredotočili na najnovejše trende in aktualno problematiko na področju trajnostnega razvoja in varstva okolja.

Tudi letos bomo imeli priložnost spoznati številne navdihujoče primere dobrih praks, ki jih slovenske organizacije uspešno uvajajo v svoje poslovne procese. Te zgodbe vas bodo zagotovo navdihnile k še bolj aktivnemu prispevku k trajnostnemu razvoju.

Konferenca bo potekala preko spleta.

Pridruži se nam na konferenci "Izzivi trajnostnega razvoja" in skupaj oblikujmo bolj trajnostno prihodnost!

PRIDRUŽI SE

 

PROGRAM KONFERENCE


09:00 - 09:15: Pozdravni nagovor (dekan mag. Brane Lotrič) 


09:15 - 11:15: Varstvo okolja in trajnost skozi oči organizacij

 • Zeleni prehod obrambnega sistema - Tina Andoljšek (Ministrstvo za obrambo RS)
 • Konkretni pristop k učinkoviti nadgradnji kompetenc Managerjev - Mag. Marko Bohar (NT Solutions d.o.o. & EnR Academy)
 • Sodobne tehnologije in umetna inteligenca: vplivi na letališča - Mag. Robert Rauch (Fraport Slovenija, d.o.o.)
 • Družinska podjetja in poslovno okolje - Viktor Stare, mag. (Šolski center Kranj)
 • Madwise - Tranzicija k trajnostnemu poslovanju - Vid Turk (Madwise)
 • Analiza informiranja javnosti o elektroenergetiki - Maja Jensterle, dr. Drago Papler (Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • MODEL ”T3” – Trajnost, trženje, transparentnost za medpodpodjetniško izobraževanje - Dr. Drago Papler, dr. Marijan Pogačnik (Biotehniški center Naklo)

09:15 - 11:15: Krožno gospodarstvo 1

 • Pomen povratnih zank za vzpostavljanje trajnosti na primeru ravnanja z odpadki - Dr. Metka Kralj
 • Snovni krog embalaže tetrapak in higienskega papirja primer dobre prakse - Lucija Marovt, Špela Gutnik (Circular Shield d.o.o., Slovenija)
 • Vpeljava krožnih konceptov za embaliranje izdelkov podjetja Sogefi Filtration - Selim Čović, mag. Muharem Husić (Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Bioremediacija tal, onesnaženih s težkimi kovinami - Dr. Neža Omersa (Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Zmanjšanje ogljičnega odtisa traktorjev v logistiki pridelave sena na Gorenjskem - Mag. Brane Lotrič, dr. Drago Papler (Visoka šola za trajnostni razvoj)

Predstavitev člankov v sekciji "Varstvo okolja in trajnost skozi oči organizacij" in "Krožno gospodarstvo 1" potekata vzporedno.


11:15 - 11:30: ODMOR


11:30 - 13:45: Krožno gospodarstvo 2

 • Krožno vzdrževanje v pomoč krožnemu gospodarstvu - Viktor Jemec
 • Spremljanje prehoda v krožno gospodarstvo v Sloveniji - Mag. Mojca Žitnik (Statistični urad Republike Slovenije)
 • Trajnostno ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji in primerjava z evropsko unijo za leto 2021 - Mag. Muharem Husić (Visoka šola za trajnostni razvoj in Weber)
 • Ravnanje z nevarnimi gospodinjskimi odpadki v Sloveniji in najpogostejše prakse v evropski uniji - Mag. Muharem Husić (Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Pretvorba odpadkov v Bosni in Hercegovini - Šaza Babić, dr. Drago Papler (Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici)


11:30 - 13:45: Zelena energija 

 • Nizkofrekvenčni hrup toplotne črpalke zrak - voda - Dr. Nikola Holeček (Univerza v Ljubljani, FKKT; Fakulteta za varstvo okolja, Velenje)
 • Električna vozila so zelena le toliko kot energija, ki jih poganja - Zala Škufca, dr. Drago Papler (Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Ali bo nov način obračunavanja električne energije upravičil  investicijo v sončno elektrarno? - Pavel Varganov, dr. Drago Papler (Visoka šola za trajnostni razvoj)
 • Večkriterijska analiza kogeneracij na zemeljski plin - Dr. Drago Papler (Biotehniški center Naklo)
 • Vpliv regulacije pri optimiranju merilnih mest električne energije - Dr. Drago Papler (Biotehniški center Naklo)
 • Okoljski vidik zelene energije in njihovo umeščanje v prostor po metodi minimalizacije okoljskih vplivov - Mag. Vesna Kolar Planinšič (Visoka šola za trajnostni razvoj)

Predstavitev člankov v sekciji "Krožno gospodarstvo 2" in "Zelena energija" potekata vzporedno.


13:45 - 14:00: ODMOR


14:00 – 15:00: OKROGLA MIZA

Poplave kot izziv in priložnost za trajnostni razvoj

Za okroglo mizo se bomo poglobili v razpravo o vplivu poplav na družbo in okolje ter raziskali, kako lahko poplave postanejo hkrati izziv in priložnost za trajnostni razvoj. Naših pet gostov iz različnih strok bodo delili svoje strokovno znanje in izkušnje ter razpravljali o ukrepih za obvladovanje poplav, prilagajanju na podnebne spremembe ter o načinih, kako izkoristiti te izzive za trajnostni razvoj in izboljšanje stanja okolja.

Sodelujoči:

 • Dr. Metka Kralj - Strokovnjakinja s področja okoljskih znanosti 
 • Dr. Marijan Pogačnik - Strokovnjak s področja kmetijskih znanosti
 • Mag. Bernarda Jurič - Strokovnjakinja na področjih gradbeništva ter tehniškega varstva okolja
 • Mag. Mojca Dolinar - Strokovnjakinja s področja meteorologije 
 • Dušan Pichler - Strokovnjak za zakonodajo na področju varstva okolja


PRIDRUŽI SE


 

Programski odbor

Mojca Goršič, Kaja Kramar, mag. Natalija Plankl, mag. Branko Lotrič, dr. Drago Papler, dr. Nikola Holeček

 

Organizacijski odbor

Kaja Kramar

Kaja Kramar

Vodja razvoja poslovanja

kaja.kramar@bb.si 040425252
Oznake: izzivi trajnostnega razvoja Konferenca mednarodna konferenca trajnostni razvoj Visoka šola za trajnostni razvoj
Dobimo se na družbenih omrežjih