Kontakt

 

Kakšna je energetska skupnost po meri ljudi? Kakšno je stanje na področju obnovljivih virov energije in kakšne so napovedi za prihodnost? Kakšne so izkušnje s terena in kakšne so najnovejše usmeritve na državni ravni?

Na vsa ta vprašanja bomo odgovorili na dogodku Prihodnost zagotavljanja samooskrbe skupnosti z električno energijo, na katerem se nam bodo pridružili vrhunski strokovnjaki s področja.

Vabimo vas, da se nam 26. maja 2022 tudi vi pridružite na strokovnem posvetu »Prihodnost zagotavljanja samooskrbe skupnosti z električno energijo«. Posvet bo potekal med 9. in 12. uro preko Zooma. 

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezne pa so prijave. 

PRIJAVI SE

 

PROGRAM

8.50–9.00  registracija udeležencev in uvodni pozdrav organizatorja

9.00–9.30 PREDAVANJE Skupnostni projekti obnovljivih virov energije, dr. Tomislav Tkalec, DRUŠTVO FOKUS

Dr. Tomislav Tkalec je vodja programa Energija pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj. Pokriva širok nabor tematik: učinkovita raba in obnovljivi viri energije, decentralizacija proizvodnje električne energije, energetska revščina, skupnostni energetski projekti, problematika fosilnih virov in jedrske energije, energetske politike ter participatorni procesi. Trenutno je vključen v izvajanje treh evropskih projektov (H2020 projekt EmpowerMed, LIFE CARE4CLIMATE in LIFE Unify). Doktoriral je v sklopu programa Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani.

9.30–10.00 PREDAVANJE Antropološki pristop za snovanje energetskih skupnosti po meri ljudi, dr. Sara Arko, IRI, UL

Dr. Sara Arko je antropologinja, ki se posveča družbenim vidikom prehoda v nizkoogljično prihodnost. Kot raziskovalka je zaposlena na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani, kjer je vključena v interdisciplinarne projekte s področij energetske učinkovitosti, obnove stavb ter trajnostne mobilnosti. V projektu NRG2peers (EU Obzorje 2020), ki spodbuja razvoj novih generacij energetskih skupnosti, skrbi za raziskovalno-razvojni pristop po meri ljudi in preučuje človeške ter družbene dejavnike v devetih pilotnih skupnostih.

10.00–12.00 OKROGLA MIZA

Sodelujoči:

  • mag. Erik Potočar, vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije, Ministrstvo za infrastrukturo
  • mag. Tomaž Fatur, višji svetovalec, Center za energetsko učinkovitost, IJS
  • David Copič, pomočnika direktorja energetskega področja, Borzen
  • mag. Marko Bahor, Izvršni direktor sektorja za razvoj in investicije, HSE
  • mag. Jure Šimic, direktor, HSE Invest
  • mag. Nenad Trkulja, samostojni projektni inženir, HSE
  • Marko Funkl, župan občine Hrastnik

Moderator: mag. Peter Kaube, Akademija distribucije Elektro Maribor

PRIJAVI SE

 

Dogodek organizirata B&B Visoka šola za trajnostni razvoj in Kompetenčni center za razvoj kadrov v energetiki KOC Energija. 

 

Partner dogodka je Elektro Maribor d.d., Akademija distribucije. 

Dogodek sofinancirata MDDSZ in EU iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Dobimo se na družbenih omrežjih