Kontakt

Visoka šola za trajnostni razvoj

Erasmus listina

V letu 2015 je Erasmus listino pridobil tudi samostojni visokošolski zavod B&B Visoka šola za trajnostni razvoj -  ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) za programsko obdobje 2014-2020.

Erasmus Charter for Higher Education 2016–2020 (ECHE): 270763-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID koda: SI KRANJ06

 

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj je pridobila tudi ECHE listino za programsko obdobje 2021–2027.

ECHE 2021–2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021–2027

 

Erasmus univerzitetna listina  predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja.

Listino upravičeni instituciji podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih. Te principe in zahteve morajo spoštovati in izpolnjevati vse institucije, ki jim je listina dodeljena in sodelujejo v Erasmus aktivnostih.

 

Trenutno je odprt interni razpis šole za mobilnost študentov, za namen praktičnega usposabljanja. 

Oglejte si brošuro namenjeno študentom, kjer so opredeljene pravice in dolžnosti in vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od institucije pošiljateljice in institucije gostiteljice ob posameznem koraku vaše mobilnosti.

Navodila za pripravo diplomske naloge