Kontakt

O projektu

GO DIGIT 50+ je projekt za praktično digitalno opismenjevanje oseb nad 55 let in ciljem samostojne uporabe digitalnih naprav za osebno rabo.

 

MESTA ZA VPIS V PROGRAME ZA PRIDOBITEV DIGITALNEGA BONA SO ZASEDENA.
PRIJAV NE SPREJEMAMO VEČ. 

 

Namen projekta

je neformalno izobraziti odrasle, stare več kot 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc. Po podatkih statističnega urada ima vsaj osnovne digitalne spretnosti le polovica prebivalstva. V starostni skupini med 55 in 64 let je preko 20 % oseb brez digitalnih spretnosti in skoraj 60 % oseb z manj kot osnovnimi digitalnimi spretnostmi. Z udeležbo na izobraževanju bodo udeleženci krepili zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij v vsakdanjem življenju in družbi kot celoti, krepili zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe. Na podlagi vključenosti v usposabljanje, bodo udeleženci pridobili in krepili osnovne digitalne spretnosti, spodbujanje in razvijanje splošne digitalne pismenosti, krepitev zavesti o prednosti uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in krepitev zaupanja v digitalne spretnosti ter odgovorne in varne uporabe tehnologij. Udeleženci bodo pridobili višji nivo znanja na področju uporabe interneta in storitev, kot so e-pošta, e-zdravje, e-uprava, e-nakupovanje. To bo pripomoglo tudi k lažjemu komuniciranju v družbi in zmanjšanju razkoraka v pismenosti med generacijami.

 

Cilji projekta

 • Višja ozaveščenost lokalnega prebivalstva o projektu.
 • Višja ozaveščenost mlajših generacij v poslovnem svetu o pomenu spodbujanja starejših k razvijanju digitalnih veščin.
 • Višja stopnja zavedanja pomembnosti digitalne pismenosti.
 • Spodbuda k lažjemu komuniciranju med generacijami.
 • Poziv k zmanjšanju razkoraka v pismenosti med generacijami.
 • Dvig strpnosti pri komuniciranju med generacijami v poslovnem okolju.

 

Ključne informacije

 V programe se lahko vključite, vsi tisti, ki ste do vključno  12. 3. 2022 dopolnil 55 let in imate stalno prebivališče v Sloveniji.

Programi, ki so pogoj za pridobitev bona, so za udeležence brezplačni.

Pogoj za pridobitev bona izpolnite šele po zaključku programov, ki se bodo začeli v avgustu in zaključili oktobra. Takrat boste vpisani v informacijski sistem FURS  kot upravičenec do digitalnega bona ’22.

Za izpolnitev pogojev za pridobitev digitalnega bona je obvezna prisotnost najmanj 9 pedagoških ur.

 

Subvencionirani tečaji digitalnih veščin

Izbirate lahko med osnovnim programom in programi z dodatnimi vsebinami. Programi bodo potekali v Kranju, Radovljici, Škofji Loki in v Cerkljah na Gorenjskem.

Za neformalna izobraževanja, namenjena starim 55 let ali več, torej ne koristite dobroimetja digitalnega bona, temveč dobroimetje po opravljenem neformalnem izobraževanju šele pridobite. Dobroimetje nato lahko koristite za nakup računalniške opreme.

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se boste lahko v letu 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Udeležba na tem izobraževanju bo za vas brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več (oboje) na dan 12. marec 2022.

Ko boste opravili neformalno izobraževanje, boste v informacijski sistem FURS vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22.

 

Vsebina izobraževanj

Vklopi.se, osnovno izobraževanje

Osnovni del neformalnega izobraževanja je namenjen tistim, ki se z uporabo računalniške in digitalne tehnologije srečujejo prvič ali pa imajo z uporabo le malo izkušenj. S programom neformalnega izobraževanja želimo sodelujočim slikovito prikazati konkretne prednosti uporabi napredne tehnologije, ob tem pa premagati morebitne strahove uporabnikov pred napačno uporabo in njenimi posledicami ter vsakemu od njih omogočiti napredek na področju digitalne pismenosti, komuniciranja in sodelovanja.

Vklopi.se v družbena omrežja

 • praktična seznanitev z načinom delovanja socialnih omrežij in možnostmi različnih aplikacij
 • slabosti spletnih družbenih omrežij – zloraba osebnih podatkov in gesel, oblikovanje gesel, pasti povezav
 • predstavitev aplikacije Facebook/LinkedIn/Instagram
 • praktični del - prenos aplikacije na naprave (če je možno lastne)
 • skupno vodeno ustvarjanje osebnega profila udeleženca na družbenih omrežjih
 • Oblikovanje Facebook skupine udeležencev in seznanitev z osnovnimi interaktivnimi storitvami, ki jih aplikacija omogoča (nalaganje slik, iskanje znancev, ohranjanje stikov, deljenje vsebin in oddajanje komentarjev) znotraj skupine.
 • Praktična uporaba klepetalnika v skupini in za sporazumevanje s predavateljem kot element implementacije in evalvacije doseženih znanj.

Vklopi.se v spletno nakupovanje

 • Predstavitev prednosti in pasti spletnega nakupovanja na različnih primerih
 • Varni nakupi – kako preverimo varno stran
 • Pravice potrošnikov pri spletnem nakupovanju
 • Domače delo – pregled seznama najbolj priljubljenih spletnih trgovin
 • Predstavitev načinov plačevanja preko spletne trgovine
 • Praktični prikaz in skupinsko delo - Ustvari si paypal račun
 • Skupinsko delo: pregled različnih spletnih trgovin (glede na zanimanje) in vodenje skozi proces nakupa (iskanje informacij, pregled, primerjava izdelkov, opisi izdelkov, triki, dodajanje med priljubljene in v košarico, pregled košarice, dodajanje plačilnega sredstva, dodajanje kode za popust, zaključek nakupa)
 • Vračilo paketa (dostavne službe, različne možnosti, pravice)

Vklopi.se v napredno urejanje digitalnih fotografij

 • Osnove fotografiranja s pametnim telefonom z različnimi možnostmi dodajanja učinkov
 • Predstavitev aplikacij in orodij za urejanje digitalnih fotografij in posnetkov
 • Praktično delo z mentorstvom: uporaba aplikacije za urejanje fotografij in posnetkov: nalaganje in urejanje fotografij z različnimi orodji
 • skupinsko delo z mentorstvom: prenos fotografij med napravami
 • Predstavitev aplikacije za ustvarjanje fotoknjige

Vklopi.se v digitalna komunikacijska orodja

 • Uporaba najbolj priljubljenih komunikacijskih orodij (Viber, Skype, Zoom …)

Vklopi.se v prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij II

 • Demonstracija primera delovanja aplikacij e-zdravje, e-davki, gospodar zdravja
 • skupinski pogovor o izkušnjah z aplikacijo in prednosti.
 • Skupinski pogovor o izkušnjah s pridobitvijo z digitalnega potrdila.

 

Digitalni bon 2022

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti v obsegu najmanj 9 pedagoških ur.

 

Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?

Digitalni bon ’22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

 • prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
 • priklopne postaje za prenosni računalnik,
 • računalniškega zaslona,
 • tipkovnice in miške,
 • digitalnega papirja,
 • digitalnega peresa,
 • čitalnika pametne kartice,
 • spletne kamere,
 • slušalk z mikrofonom,
 • večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
 • 3D tiskalnika,
 • zunanje pomnilniške enote,
 • posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
 • kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon ’22 združite z izjavo o združitvi digitalnih bonov ’22, ki jo določi vlada, in bone koristite za skupni nakup.

Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.

Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo.

Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS. Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki.

Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.

Če se unovčuje združene digitalne bone ’22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov ’22.

 

Kje lahko unovčite digitalni bon ’22?

Digitalni bon ’22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,

G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.

 

Projekt financira Služba Vlade za digitalno preobrazbo

Projekt financira Služba Vlade za digitalno preobrazbo
​​​​​​

5 napotkov za varno vožnjo v megli