Kontakt

IZBRIS KAZENSKIH TOČK

Kazenske točke v cestnem prometu se predpišejo v višini od 1 do 18 točk za prekršek zoper varnost javnega prometa, s katerim je povzročena nevarnost za nastanek hude posledice, oziroma z dejanjem nastane škodljiva posledica. Število kazenskih točk za posamezni prekršek je natančno predpisano v zakonu o varnosti cestnega prometa. Izrečejo se vozniku, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, oziroma osebi, ki ji je začasno odvzeto vozniško dovoljenje.

Če voznik v času treh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk.

Skupna evidenca o številu izrečenih kazenskih točk se vodi pri ministrstvu za pravosodje. Izbris kazenskih točk iz evidence se izvede po poteku treh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene.

IZBRIS KAZENSKIH TOČK

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenjem kontolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 4 kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Takoj, ko voznik zaključi program se evidenci za kazenske točke predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo in sledi izbris kazenskih točk (izbrišejo se 4 točke).

POSTOPEK

Usposabljanje za varno vožnjo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

  • Teoretični del se izvede v obliki predavanj in razprave v obsegu 12 šolskih ur in sicer največ 4 šolske ure na dan, v popoldanskem terminu v prostorih šole B&B.
  • Praktični del se izvede v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 šolskih ur v enem dnevu (sobota ali nedelja) z vozilom udeleženca usposabljanja.

INFORMACIJE

M: 031 624 000
T: 04 280 83 02
E: avtosola@bb.si

Svet pripada pogumnim