Kontakt

NPK Cestni preglednik in vzdrževalec cest

Kakšni so vstopni pogoji, da pridobim certifikat NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest? 

 • Vsaj nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in  
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva. 

PRIJAVI SE

 

Katere dokumente in obrazce moram priložiti v osebno zbirno mapo za pridobitev certifikata NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest?

 • Prijava v postopek,
 • življenjepis, 
 • kopija osebnega dokumenta, 
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja: nedokončana osnovnošolska izobrazba (1. raven SOK), ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole in 
 • potrdilo in priporočilo delodajalca, da imaš najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva. 

 

Kakšni so vstopni pogoji za pridobitev certifikata NPK Cestni preglednik/cestna preglednica? 

 • Osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4) in  
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in 
 • vozniško dovoljenje B-kategorije. 

 

Katere dokumente in obrazce moram priložiti v osebno zbirno mapo za pridobitev certifikata NPK Cestni preglednik/cestna preglednica?

 • Prijava v postopek, 
 • življenjepis, 
 • kopija dokazila formalnega izobraževanja: osnovnošolska izobrazba (SOK 2) in pridobljen NPK Vzdrževalec/vzdrževalka cest ali najmanj srednja poklicna izobrazba (SOK 4), 
 • potrdilo in priporočilo delodajalca, da imaš najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest in 
 • kopija vozniškega dovoljenja B-kategorije. 

 

Za pridobitev NPKja je treba priložiti tudi dokazilo o formalni izobrazbi. Moje spričevalo ni v slovenskem jeziku. Kaj moram storiti? 

Dokazilo o formalni izobrazbi je potrebno prevesti v slovenski jezik in prevod sodno overiti. 

 

Ali lahko v istem terminu pridobim NPK certifikat Vzdrževalec/vzdrževalka cest in NPK certifikat Cestni preglednik/cestna preglednica? 

Če izpolnjuješ vstopne pogoje za oba NPKja, lahko v istem terminu pridobiš oba NPKja. 

 

Kdo sestavlja komisijo v postopku pridobitve NPK certifikata? 

Tričlansko komisijo (predsednik in dva člana) na zahtevo izvajalca imenuje Ric. Predsednik in člani komisij morajo imeti licenco Rica, ki jo morajo obnoviti vsaka štiri leta.  

 

Kdaj dobim certifikat NPK? 

Certifikat o pridobljenem NPK-ju prejmeš po opravljenem preverjanju in potrjevanju, ki ga opravi komisija, ki jo imenuje Republiški izpitni center, v desetih dneh po zasedanju komisije oz. po poravnanih obveznostih. 

Točke nezvestobe