Kontakt

Pogosta vprašanja Podaljšanje kode 95

Kdaj imate termine za redna usposabljanja?    

Redna usposabljanja pri nas potekajo vsak petek in soboto. Oglej si termine za posamezna leta in se prijavi na termin, ki ti ustreza.

PREVERI TERMINE

 

Podaljšati moram kodo 95. Kaj morem naredit?  

Opraviti moraš 5 usposabljanj, in sicer za tekoče leto (2023) in 4 leta nazaj. Na podlagi spričevala, ki ga prejmeš po opravljanih usposabljanjih, na upravni enoti podaš vlogo za podaljšanje kode 95.  

 

Ne vem, katera usposabljanja imam narejena, potrdil nimam. Ali lahko preverite, kaj mi manjka? 

Če si redno usposabljanje opravljal/a pri nas, ti bomo dali vse podatke o tem, za katera leta imaš opravljeno redno usposabljanje. Lahko nas pokličeš, napišeš sms ali e-mail. Če si redno usposabljanje za določeno leto opravil/a pri drugem centru usposabljanja, o tem žal nimamo podatkov. Preveri pri centru usposabljanj, kjer si opravljal/a usposabljanje za posamezno leto. Če potrdil nimaš, ti bo center usposabljanja izdal dvojnik.  

 

Ali je redno usposabljanje obvezno?  

Redno usposabljanje je obvezno za vse poklicne voznike. Opraviti ga moraš vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur

 

Koliko časa velja koda 95?  

Koda 95 velja eno leto od dneva opravljene temeljne kvalifikacije, potem so za obnovitev potrebna redna usposabljanja. Kodo 95 je treba podaljšati vsakih 5 let. Pogoj za podaljšanje je opravljeno redno usposabljanje, ki ga je možno opraviti vsako leto sproti v obsegu 7 ur ali vsakih 5 let za pet let nazaj v obsegu 35 ur.  

 

Kako podaljšam Kodo 95?  

Ko opraviš 35-urno redno usposabljanje (vsako leto 7 ur ali vsakih 5 let za 5 let nazaj), ti pooblaščeni center, ki je izvedel zadnje 7-urno usposabljanje, na podlagi predloženih originalov vseh pet potrdil o opravljenih ustreznih rednih usposabljanjih izda spričevalo, ki potrjuje opravljeno 35-urno redno usposabljanje. S spričevalom na upravni enoti podaljšaš kodo 95.  

 

Koda 95 mi je potekla. Kaj naj naredim? 

Če ti je koda 95 že potekla, moraš opraviti 35 ur rednega usposabljanja po programih določenih za pet let nazaj, šteto od leta v katerem želiš ponovno podaljšati veljavnost Kode 95. 

PRIJAVI SE

Online študij – spoznaj ključne prednosti