Kontakt

Spremljevalec izrednih prevozov

Koliko časa traja usposabljaje za spremljevalca izrednih prevozov? 

Usposabljanje je izvedeno v enem dnevu, traja 8 šolskih ur in je razdeljeno na teoretično usposabljanje (6 ur) ter praktično usposabljanje (2 uri). 

 

Kdaj poteka izpit za spremljevalca izrednih prevozov?  

Izpit se izvede ločeno od usposabljanja, predvidoma pa je razmak med usposabljanjem in izpitom od 3 do 7 dni.

PREVERI TERMINE

 

Kateri pogoje moram izpolnjevati, da lahko opravim licenco za spremljevalca izrednih prevozov? 

Izpolnjevati moraš naslednje pogoje:   

  • vozniško dovoljenje najmanj B kategorije,
  • nisi voznik začetnik, 
  • nisi pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa. 

 

Kakšna je cena usposabljanja za spremljevalca izrednih prevozov? 

Cena usposabljanja je določena s soglasjem Ministrstva za infrastrukturo: 

  • Osnovno začetno usposabljanje: 234,10 EUR (brez DDV) / udeleženca. 
  • Obnovitveno usposabljanje: 211,10 (brez DDV) / udeleženca. 

 

Kako poteka izpit za spremljevalca izrednih prevozov? 

Preizkus je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela. Kandidati, ki uspešno opravijo praktični del (ustni zagovor), lahko pristopijo k teoretičnemu delu. 

Izpitna pola na teoretičnem delu preizkusa znanja je sestavljena iz sklopov vprašanj, ki imajo od 2 do 10 podvprašanj. Vsak odgovor na podvprašanje šteje eno točko. Na vprašanja kandidat odgovarja z DA ali NE. Šteje se, da je kandidat opravil teoretični del preizkusa znanja, če je dosegel najmanj 70 odstotkov skupnega števila točk. Teoretični preizkus traja 60 minut. 

 

Ali ima pridobljen certifikat za spremljevalca izrednih prevozov časovno veljavnost? 

Veljavnost certifikata za spremljevalce izrednih prevozov je 5 let. 

 

Kako podaljšam certifikat za spremljevalca izrednih prevozov? 

Spremljevalec izrednih prevozov se mora vsakih pet let po pridobitvi statusa spremljevalca izrednih prevozov udeleži obnovitvenega strokovnega usposabljanja. Namen usposabljanja je obnovitev znanja in seznanjanje z novostim. Po usposabljanju se udeležiš teoretičnega preverjanja znanja. Po uspešno opravljenem preverjanju ti izdamo izkaznico, na kateri je navedena tudi veljavnost. 

PRIJAVI SE

 

Ali lahko usposabljanje poteka na lokaciji podjetja?

B&B, d.o.o., kot pooblaščena institucija, lahko izvaja usposabljanje samo na lokacijah, ki so odobrene z odločbo Ministrstva za infrastrukturo, v našem premeru v Kranju in Ljubljani.  

Prihodnost je z nami